Vann

China Mengniu inn i varmen

01-12-2011 08:35 KLP KLP har ekskludert 63 selskaper fra sine investeringsportef?ljer. China Mengniu er tilbake i KLPs investeringsunivers etter ? ha iverksatt et nytt test- og overv?kningssystem for sine produkter.

KLP har ekskludert 63 selskaper fra sine investeringsportef?ljer. China Mengniu er tilbake i KLPs investeringsunivers etter ? ha iverksatt et nytt test- og overv?kningssystem for sine produkter.
KLP-listen innholder pr 1 desember i alt 14 selskaper som er ekskludert p? grunn av menneskerettighetsbrudd, 3 som f?lge av brudd p? arbeidstagernes internasjonale rettigheter og 11 som f?lge av grove milj?synder. I tillegg er 20 selskaper ekskludert p? grunn av v?penproduksjon, og 17 selskaper fordi de produserer tobakk. Ingen er per i dag ekskludert p? grunn av korrupsjon.
China Mengniu er tilbake i KLPs investeringsunivers etter ? ha ryddet opp i en alvorlig melkeskandale. I 2008 meldte kinesiske myndigheter at melkepulver for spedbarn som var produsert i landet hadde v?rt forgiftet med melamin. Noen av Kinas st?rste meierier var involvert i denne skandalen, blant annet China Mengniu Dairy. Underleverand?rer har blandet melk med vann for ? ?ke mengden, og blandet inn melamin for og tilsynelatende ?ke proteinniv?et.If?lge v?r r?dgiver GES har China Mengniu implementert et test- og overv?kingssystem for produktkvalitet og sikkerhet. Kinesiske myndigheter har skjerpet nasjonale kvalitetsstandarder i forhold til melkeprodukter. Blant annet er det innf?rt totalforbud mot melamin i melkeprodukter.
– China Mengniu har erkjent at forgiftningen representerer en grov svikt i produktsikkerheten. Det er v?r oppfatning at selskapet har tatt ansvar og etablert nye rutiner og kontroller for ? sikre at dette aldri skal skje igjen, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.
For mer informasjon, se rapporten p? www.klp.no, blogg.klp.no eller kontakt:

Leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, Jeanett Bergan:
92 03 85 89 eller [email protected]
Heidi Finskas, R?dgiver ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning
45 88 04 60 eller e-post: [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich i KLP
90 91 55 23 eller e-post: [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 285 milliarder kroner.1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy