Natur

Coop Milj?pris 2014: 50.000 kroner til beste milj?innovasjon

31-01-2014 12:51 Coop Norge Coop Milj?pris leter etter nye og smarte emballasjel?sninger som gir maten enda bedre holdbarhet. God emballasje bidrar til at vi kaster mindre mat og sparer milj?et. Den beste ideen premieres med 50 000 kroner.

Coop Milj?pris leter etter nye og smarte emballasjel?sninger som gir maten enda bedre holdbarhet. God emballasje bidrar til at vi kaster mindre mat og sparer milj?et. Den beste ideen premieres med 50 000 kroner.
Hvert ?r kaster vi én av fire handleposer med mat. Matkasting er sl?sing med ressurser og et stort milj?problem. Det ?nsker Coop ? gj?re noe med. Vi kaster mat i hovedsak fordi den har g?tt ut p? dato, eller fordi vi tror den har g?tt ut p? dato. Emballasje som sikrer matens holdbarhet reduserer den store mengden mat som blir kastet. Matsvinn og emballasje er temaet for Coop Milj?pris 2014, og Coop ber n? om forslag til smarte, innovative og milj?vennlige emballasjel?sninger. Frist for ? sende inn ideer er 1. mars 2014.
?nsker et mer b?rekraftig forbruk
? Vi er en samvirkeorganisasjon, eid av kundene v?re. V?r grunnleggende verdi er ? dele med hverandre og med generasjonene etter oss. Gjennom Coop Milj?pris ?nsker vi ? bidra til et mer b?rekraftig forbruk. Emballasje er alt fra en enkel papirpose til ? frakte mat i, til kompliserte produkter som gir matvarene lenger holdbarhet. Et godt eksempel p? nytenkning er Grilstads salamipakning med skrulokk, en ny og effektiv lukke- og ?pnefunksjon. Vi ?nsker at Coop Milj?pris skal bidra til liknende innovasjoner, sier Knut Lutn?s, milj?sjef i Coop Norge.
? Det st?rste milj?problemet i dag er ikke emballasjen, men all maten som kastes. ? produsere mat er sv?rt ressurskrevende, derfor er det viktig at vi har emballasje som tar godt vare p? maten. ? kaste mindre mat er bra b?de for milj?et og lommeboken. Framtiden i v?re hender st?tter Coop Milj?pris og ser fram til ? v?re med i juryen som skal k?re den beste og mest milj?vennlige emballasjeideen, sier Arild Hermstad, leder Framtiden i v?re hender.
Bedre holdbarhet gir mindre svinn
Emballasjel?sninger som bidrar til ? redusere matsvinn er bra for milj?et. Samtidig er bruken av emballasje redusert med sju prosent fra 2005 til 2011. Milj?direktoratet oppgir at omtrent 95 prosent av emballasjeavfallet ble gjenvunnet i 2012. Plast er den mest brukte emballasjen til matvarer og er den typen emballasje som gir h?yest milj?gevinst ved gjenvinning. For hver kilo plastemballasje som materialgjenvinnes, reduseres utslippene av CO2 med nesten tre kilo.
Fakta om Coop Milj?pris 2014
Coop Milj?pris arrangeres for andre gang. Emballasje og matsvinn er temaet for Coop Milj?pris 2014. Coop ?nsker ideer til hvordan emballasje kan brukes p? nye m?ter, eller ideer til helt ny emballasje som kan bidra til ? redusere matsvinn. Frist er 1. mars 2014. Coop Milj?pris deles ut i kategoriene Innovasjonsprisen og Hverdagsprisen, begge p? 50 000 kroner. Konkurranseregler finnes p? miljoprisen.coop.no.
Innsendte forslag vurderes av en jury som k?rer to vinnere v?ren 2014. Medlemmene i juryen er Arild Hermstad, leder i Framtiden i v?re hender, milj?agent Sara Alsén Siddiqui fra Milj?agentene, Kari Bunes, direkt?r i Emballasjeforeningen, seniorforsker Ole J?rgen Hanssen ved ?stfoldforskning, og Svein Fanebust, administrerende direkt?r i Coop Norge SA.

For n?rmere informasjon, vennligst kontakt:
Knut Lutn?s, milj?sjef i Coop Norge, tlf. 905 42 323

Bildet: 6. og 7. klasse ved Steigenskolen i Nordland fikk i fjor Hverdagsprisen for prosjektet ?Milj?gjengen? og sitt arbeid for ? ?ke folks bevissthet om matsvinn. H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit overrakte prisen til Lukas Sandbakk, Hedda Lynum, Elise Adolfsen og Celine Normann Olsen.
Foto: Katrine Lunke
Coop er en av fire store dagligvareakt?rer i Norge og driver i dag mer enn 800 dagligvarebutikker innenfor fem kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega og Coop Marked. Coop har ogs? 30 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 109 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,39 millioner medlemmer.3000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy