Vann

Da er det bevist

21-06-2012 09:10 For Better Days AS Str?mmen vi bruker i Norge er ikke fra fornybar energi. Hele 77 % av str?mmen vi nordmenn kj?per er fra fossile energikilder eller kjernekraft, til tross for at 95,3 % av produsert str?m i Norge kommer fra vannkraft.

Str?mmen vi bruker i Norge er ikke fra fornybar energi. Hele 77 % av str?mmen vi nordmenn kj?per er fra fossile energikilder eller kjernekraft, til tross for at 95,3 % av produsert str?m i Norge kommer fra vannkraft.
Den skitne sannheten
I juni offentliggjorde Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE) sin oppdaterte Varedeklarasjon av str?m for 2011. Tallene viser at 45 prosent av str?mmen kommer fra fossile energikilder, mens mer enn 30 prosent kommer fra kjernekraft. NVE’s tall st?r alts? i skarp kontrast til historien om det rene vannkraftlandet i nord.
? Dette er en mer entydig deklarasjon enn tidligere og viser klart hvordan str?mmarkedet faktisk fungerer i Norge, sier Sandro Parmeggiani i For Better Days. ? Som vi har p?pekt lenge, s? selges mye av den norske fornybare str?mmen til utlandet og til gjengjeld importerer vi str?m fra kullkraft og kjernekraft.
Krever bedre str?minformasjon
I et intervju i MandagMorgen utfordrer Parmeggiani Energi Norge til ? presisere langt tydeligere hva kundene egentlig kj?per.
? Det er ?penbart et marked for opprinnelsesgarantert fornybar energi i Norge, men det avhenger av at man f?r lov ? kommunisere milj?fortrinnene til garantert fornybar energi og at det p?legges str?mselskapene ? deklarere direkte til forbrukeren hva slags str?mmiks de har kj?pt, sier Parmeggiani i intervjuet. ? Vi forventer at Energi Norge n? tar initiativ til en endring av ?bransjenormen? for kommunikasjon av fornybar str?m, slik at man kan begynne ? informere forbrukerne i stedet for ? villede dem.
Slik fungerer str?mmarkedet
Europeerne kj?per ofte str?m med opprinnelsesgarantier, som garanterer at de betaler for str?m fra fornybar energi. Vi nordmenn kj?per i hovedsak str?m uten garanti og risikerer dermed ? betale for skitten, importert str?m. En str?mavtale med opprinnelsesgaranti vil derfor sikre at du ikke betaler for produksjon av str?m fra kullkraft og andre forurensende energikilder.
– Ved ? kj?pe fornybar str?m er du sikker p? at det du betaler g?r til de som produserer denne typen str?m, sier Parmeggiani i For Better Days. ? Det spiller ingen rolle om den fornybare str?mmen du kj?per brukes i din eller i naboens bolig, du er uansett med p? ? ?ke ettersp?rselen etter og bruken av fornybar energi i Norge.
Om For Better Days
Milj?energiselskapet For Better Days ble lansert i 2011 og eies av Nordm?re Energiverk AS (NEAS) og Sparebank1 Nordvest. Selskapet tilbyr str?mavtaler med opprinnelsesgaranti fra fornybar energi og samarbeider blant annet med WWF.
For Better Days har engasjert 5 familier som blogger om hvordan de reduserer str?mforbruket. Her kan du f?lge str?mbloggene:
Familien Kollandsrud
Familien Pettersen
Familien Grimsmo J?rgensen
Familien Lundestad Myrvang
Familien Nossen0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy