Dagens utbytteniv? i kraftn?ringen ikke b?rekraftig

Rundt ni av ti overskuddskroner i norske kraftselskaper tas i utbytte av eierne. Energi Norge frykter at h?ye utbytter svekker kraftn?ringens verdiskaping og muligheter til ? gjennomf?re planlagte investeringer i et mer moderne kraftsystem.
De siste to ?rene har eierne av norske kraftselskap tatt 16,7 milliarder kroner i utbytte. Det utgj?r rundt 90 prosent av resultatet i selskapene. Samtidig st?r kraftn?ringen foran et historisk l?ft innen nett og produksjon. Frem til 2020 er det planlagt investeringer for rundt 200 milliarder kroner – for ? styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for mer klimavennlig energibruk.
? Med h?ye utbytter ?r etter ?r blir det lite igjen ? investere for, i en tid der kraftn?ringen skal investere mer enn p? sv?rt lenge. N? er det avgj?rende ? ha en god dialog om hvordan eierskapet kan forvaltes p? en m?te som gir verdiskaping og langsiktig utvikling, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
En fersk unders?kelse blant toppledere i 60 kraftselskaper, gjennomf?rt av Thema Consulting Group, viser at n?r halvparten av eierne har definert et minimumsniv? for ?rlig utbytte. Dette tas i mange tilfeller ut uavhengig av selskapets ?konomiske resultat. If?lge Energi Norges egne tall har eierne i minst 16 selskaper tatt over 100 prosent av overskuddet i utbytte i l?pet av de siste to ?rene. Aksjon?rene har i sv?rt liten grad mulighet til ? tilf?re selskapene kapital.
? Dagens utbytteniv? lar seg ikke forene med selskapenes planer og samfunnets forventninger om investeringer i ?rene fremover. Hvis utviklingen fortsetter, vil kraftselskapene risikere gradvis forvitring, mener Ulseth.
Kraftn?ringen bidrar ?rlig med rundt 50 milliarder kroner til samfunnet i form av skatter, avgifter og utbytte til offentlige eiere.
(Foto: E-CO)

1000

Authors

Related posts

Top