De f?rste prioriterte artene er p? plass

sentrale virkemidlene i naturmangfoldloven. Det skal bidra til at artene og deres genetiske mangfold ivaretas p? lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesomr?der.
De ?tte f?rste prioriterte artene i Norge er fugleartene dvergg?s og svarthalespove

Authors
Top