V?r

Den omdiskuterte palmeoljen

30-10-2014 14:54 L'Oréal Norge Corporate Newsroom 100% av L?Oreals kj?p av palmeolje gjennomf?res i henhold til RSPOs standarder og prosedyrer hvor vi benytter oss av den strengeste sertifisering (dvs. segregert modell) som garanterer total sporbarhet fra plantasje til konsument. L'Oréal har v?rt aktivt medlem av RSPO siden 2007. L'Oréals arbeid p? dette omr?det har blitt anerkjent av mange interessenter, inkludert WWF og Greenpeace.

Olje som ingrediens i matoppskrifter og skj?nnhetsprodukter er i tiden som aldri f?r. En av oljene med flest helsebringene fordeler, palmeolje, er sv?rt omdiskutert.

Det er stor forskjell p? raffinert palmeolje og uraffinert palmeolje. Palmeoljen som brukes i matvareprodukter er ofte raffinert, hvilket inneb?rer at oljen varmebehandles og dermed mister verdifulle antioksidanter og vitaminer. Palmeolje som brukes i skj?nnhetsprodukter er i stor grad ubehandlet og brukes med det form?l ? tilf?re fuktighet eller virke mykgj?rende.
Historisk sett er palmeolje brukt i over 5000 ?r. Oljepalmen trives godt i tropisk klima og kan bli opptil 30 meter h?y. Palmeoljefrukten er p? st?rrelse med en liten plomme og vokser i klaser som veier opp mot 10 kilo hver. Palmeolje utvinnes fra fruktkj?ttet og palmekjerneoljen fra kjernen i frukten. Oljen er naturlig m?rk og har en r?dlig farge, noe som kommer av dens h?ye innhold av betakaroten. Ved siden av kokkosolje er palmeolje en av de oljene med flest gunstige kvaliteter. Palmeolje inneholder blant annet Coenzyme Q10 som motvirker rynker (brukes i anti-age produkter), antioksidanter, E-vitamin og pro-vitamin A.

Problematikken rundt palmeolje er forbundet med m?ten den utvinnes p?. Store deler av palmeoljen hentes fra Indonesia og Malaysia hvor torvmyr dreneres og regnskog hugges for ? gj?re plass til palmeoljeplantasjer. Dette truer bestanden av orangutanger som lever i omr?det og Penanfolket som har livn?rt seg av skogen i tusenvis av ?r blir drevet p? flukt. I tillegg f?rer drenering av torvmyr og produksjon til store CO2-utslipp. Utvinning av palmeolje er levebr?d for mange lokale og bidrar derfor positivt i lokalsamfunnet, men det er viktig at den er sertifisert b?rekraftig fra godkjente plantasjer.

I 2004 ble det derfor satt ned et Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) for ? regulere og fremme kj?p av b?rekraftig palmeolje ved ? bruke et system for sertifisering. RSPO har lagt til grunn en rekke kriterier for at en plantasje kan registreres som b?rekraftig. Blant annet inneb?rer dette at prim?rskog ikke kan hugges og at lokalbefolkningen er informert og har godkjent at plantasjen etablerer seg i omr?det.
100% av L?Oreals kj?p av palmeolje gjennomf?res i henhold til RSPOs standarder og prosedyrer hvor vi benytter oss av den strengeste sertifisering (dvs. segregert modell) som garanterer total sporbarhet fra plantasje til konsument. L’Oréal har v?rt aktivt medlem av RSPO siden 2007. Siden 2012 har ogs? v?r forsyning av palmeolje-derivater v?rt sertifisert b?rekraftig av RSPO. L’Oréals arbeid p? dette omr?det har blitt anerkjent av mange interessenter, inkludert WWF og Greenpeace. L’Oréal har v?rt i direkte kontakt med frivillige organisasjoner (NGO?s) for ? finne nye m?ter ? n? m?let i form av null avskoging og samtidig hjelpe lokalsamfunnet i de ber?rte omr?dene.
L’Oréal har etter avtale med Greenpeace forpliktet seg til null avskoging innen 2020, men arbeider for ? n? dette m?let tidligere under veiledning av Greenpeace.

Dette er en av mange b?rekraftige m?l L’Oréal forplikter seg til i sitt Target2020 program, som du finner mer informasjon om her: http://www.mynewsdesk.com/no/l-oreal-norge-corporate-newsroom/pressreleases/universialisation-med-baerekraft-som-strategi-1062501

Les mer om L’Oréal og andre selskaper sitt arbeid med palmeolje p? Greenpeace sine Tiger Challenge-sider: http://www.greenpeace.org/usa/en/campaigns/forests/Our-current-projects/Indonesia/Tiger-Challenge/

L?Oréal er et av verdens st?rste kosmetikkselskap, grunnlagt av vitenskapsmannen Eugene Schueller i Frankrike i 1909. L?Oréal har en unik portef?lje med 28 internasjonale og komplement?re merkevarer. V?re hovedkategorier er h?rfarge, make-up, h?rpleie, hudpleie og duft. L?Oréal er tilstede i 130 land, og har 77 500 ansatte verden over.
L?Oréal har 4 divisjoner som n?r kunder p? tvers av alle distribusjonskanaler: Consumer Products er tilgjengelig p? massemarkedet med brede distribusjonskanaler; L?Oréal Luxe gjennom selektive distribusjonskanaler; Professional Products Division tilbyr h?r- og skj?nnhetspleie gjennom skj?nnhetssalonger; samt Active Cosmetics gjennom apotek. The Body Shop er i tillegg en separat divisjon innen L?Oréal.
L?Oréals strategi bygger p? ?Universalisation? betyr globalisering med respekt for ulikheter. Dette handler om ? tilby skreddersydde skj?nnhetsprodukter som er tilpasset kundenes ulike livsstil, skj?nnhetsvaner og kj?pekraft, avhengig av hvor de bor.
De sentrale verdiene som ligger til grunn for m?ten vi jobber p? i L’Oréal er: Lidenskap, Innovasjon, Entrepen?rskap, ?penhet, S?ken etter utmerkede resultater og Ansvar.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy