Derfor b?r du velge str?m fra fornybar energi

De fleste vet at Norge stort sett produserer str?m fra fornybar energi og at dette er bra for milj?et. Men vet du at du selv m? kreve at str?mleverand?ren din faktisk selger deg fornybar str?m?
Selv om det meste av str?mmen vi produserer i Norge er fra fornybar energi, s?kalt fornybar str?m, eksporterer vi store deler fordi vi er en del av det europeiske str?mmarkedet. Til gjengjeld importerer vi str?m fra kullkraft og andre forurensende energikilder, det som ofte omtales som skitten str?m.
Unng? ? betale for skitten str?m
Europeerne kj?per ofte str?m med opprinnelsesgarantier, som garanterer at de betaler for str?m fra fornybar energi. Vi nordmenn kj?per i hovedsak str?m uten garanti og risikerer dermed ? betale for skitten, importert str?m. En str?mavtale med opprinnelsesgaranti vil derfor sikre at du ikke betaler for produksjon av str?m fra kullkraft og andre forurensende energikilder.
– Ved ? kj?pe fornybar str?m er du sikker p? at det du betaler g?r til de som produserer denne typen str?m, sier Sandro Parmeggiani, administrerende direkt?r i milj?energiselskapet For Better Days. ? Det spiller ingen rolle om den fornybare str?mmen du kj?per brukes i din eller i naboens bolig, du er uansett med p? ? ?ke ettersp?rselen etter og bruken av fornybar energi.
En annen positiv side med fornybar energi er at str?mproduksjonen er mindre belastende for milj?et enn annen str?mproduksjon. Men i f?lge For Better Days kan du med fordel velge en str?mleverand?r som ogs? har fokus p? mer milj?vennlig produksjon.
Det nytter ? velge gr?nt
– I m?tet med verdens klima- og milj?utfordringer er det lett ? tenke at min innsats ikke monner, men det er faktisk hos den enkelte at all endring begynner. S? krev at din str?mleverand?r selger deg str?m fra fornybar energi, avslutter Parmeggiani i For Better Days.
Om For Better Days
For Better Days er et milj?energiselskap som tilbyr fornybar energi gjennom sin str?mavtale med opprinnelsesgaranti. Selskapet har fokus p? milj? og energisparing og samarbeider med milj?organisasjonen WWF og ECHOZ, Europas ledende akt?r av opprinnelsesgarantert fornybar str?m.
For Better Days har som m?l at kundene skal kutte sitt energiforbruk med 20 %. Som et ledd i dette tilbyr selskapet en energim?ler som overv?ker husstandens eller bedriftens str?mforbruk .
Kontakt:
Sandro Parmeggiani, administrerende direkt?r
E-post: [email protected], tlf: 900 62 650
Bilde: Sandro Parmeggiani0000

Authors

Related posts

Top