Energisp?rsm?l

Derfor bytter vi str?mleverand?r

H?st og kaldere dager betyr gjerne ?kt str?mforbruk og h?yere str?mpriser. Man skulle tro at mange forbrukere bytter str?mleverand?r n?r str?mprisene g?r opp, men if?lge en unders?kelse fra For Better Days er det ikke str?mprisen som er grunnen til at du og jeg bytter leverand?r.
Til tross for mye fokus p? str?mpriser de siste ?rene er ikke prisen avgj?rende for at vi bytter str?mleverand?r. En unders?kelse fra str?mselskapet For Better Days viser at de to vanligste grunnene til at vi bytter er et godt tilbud eller i forbindelse ved kj?p av ny bolig.
Hele 51 % sier at de skiftet str?mleverand?r fordi de fikk et godt tilbud, mens 28 % skiftet i forbindelse ved kj?p av ny bolig. Og her er det ingen forskjeller p? menn og kvinner, men alder spiller derimot en rolle. Personer mellom 20 og 29 ?r svarer i st?rre grad at nytt boligkj?p var grunnen til at de byttet str?mleverand?r sist, mens personer over 30 ?r i st?rre grad svarer at de fikk et bra tilbud.
Pris og varmepumpe oppgis ogs? som ?rsaker til bytte av leverand?r, men i mindre grad.
Vi bytter ikke av milj?hensyn
Milj?hensyn n?dde ikke opp som en viktig grunn til bytte av str?mleverand?r, men For Better Days tror at det vil endre seg i ?rene fremover.
– ? bytte til en str?mleverand?r som tilbyr str?m med opprinnelsesgarantier er et sv?rt enkelt milj?tiltak forbrukere kan gj?re, sier Ole Jonny Rugset, daglig leder i For Better Days. – Jo st?rre ettersp?rsel etter str?m fra fornybar energi er, jo st?rre vil produksjonen bli. Ergo vil vi f? mindre produksjon av str?m fra kullkraft og andre forurensende kilder.
Rugset h?per at flere vil bytte str?mleverand?r av milj?hensyn i ?rene som kommer.
– Ellers i Europa er det mye st?rre bevissthet rundt dette og vi tror at den bevisstheten vil ?ke ogs? i Norge, sier han.
Om For Better Days
For Better Days er et milj?energiselskap som ble lansert i 2011. Selskapet tilbyr str?mavtaler med opprinnelsesgaranti og tilbyr kun str?m fra fornybar energi. For Better Days samarbeider med flere toneangivende bedrifter og organisasjoner med fokus p? milj?. Du kan lese mer om tanken bak selskapet For Better Days p? NA24.
For Better Days str?mblogger
For Better Days p? Facebook
For Better Days p? Twitter
For Better Days p? LinkedIn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Atlas Copcos   #SB