Natursp?rsm?l

Det store lederdilemmaet

if?lge en omfattende global unders?kelse.
Verdens ledere rangerer lav ?konomisk vekst (economic slowdown) som den mest akutte risikoen selskapene deres m?ter. Dette fremg?r av Aons siste Global Risk Management Survey Report.

For f?rste gang siden Aon lanserte unders?kelsen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy