milj?

Det st?rste gapet i str?mpriser i Norge p? fire ?r

I mai m?ned oppsto det en stor prisforskjell mellom de ulike str?momr?dene i Norge. Forskjellen i gjennomsnittlig spotpris p? str?mb?rsen Nord Pool mellom de tre s?rlige str?momr?dene (Oslo, Kristiansand og Bergen) og de to nordlige str?momr?dene (Trondheim og Troms?) ble 12,4 ?re/kWh. ?rsaken til det store gapet i str?mpriser var kraftig sn?smelting og innestengt produksjon i S?r-Norge, kombinert med overf?ringsbegrensninger i str?mnettet og lav kjernekraftproduksjon i Sverige.
? Prisforskjellene vi ser akkurat n? kommer blant annet av den p?g?ende sn?smeltingen i str?momr?de Oslo. Dette f?r vannkraftverkene til ? produsere for fullt, noe som presser str?mprisen. Flaskehalser i str?mnettet f?rer til at mye kraft stenges inne, noe som ytterligere presser prisene, sier Jens Regnström, landssjef for str?mbyttetjenesten elskling.no.
Ved str?mmangel kan Norge normalt sett importere str?m fra nabolandet Sverige. I mai var mange kjernekraftverk i Sverige ute av drift p? grunn av ?rlige revisjoner. Dette f?rte til at den svenske str?mprisen ble p? ca. 32 ?re/kWh. Et h?yere prisniv? i Sverige gj?r det ?konomisk uinteressant for Norge ? importere str?m.
For en husholdning med et ?rsforbruk p? 20 000 kWh og spotprisavtale tilsvarer gapet i str?mpriser en forskjell p? ca. 2500 kroner per ?r.
? Det kan f?les urettferdig at husholdninger i visse deler av landet m? betale en h?yere str?mpris. Selv om man ikke er villig til ? flytte for ? f? lavere str?mpris, finnes det fortsatt mye penger ? spare ved ? s?rge for at man har en billig og god str?mavtale, sier Jens Regnström.
Vi m? fire ?r tilbake, til desember 2010, for ? finne et st?rre gap i str?mprisene. Den gang var forskjellen i gjennomsnittlig spotpris mellom str?momr?de Kristiansand og str?momr?dene Trondheim og Troms? p? 15,3 ?re/kWh.

Om elskling.no ? Norges f?rste tjeneste for sammenligning og skifte av str?mkontrakter
elskling.no tilbyr forbrukeren et kompetent, enkelt og objektivt verkt?y som forenkler kompliserte sammenligninger og bytteprosesser og dermed stimulerer og ?ker antallet som aktivt velger str?mleverand?r. Tjenesten ble f?rst lansert i Sverige ? elskling.se ? og har fra starten av 2007 hjulpet mer enn 350 000 svensker ? sammenligne og bytte str?mavtale. Bedriften ble grunnlagt og drives fra begynnelsen av fem sivilingeni?rer fra Kungliga Tekniska Högskolan som etter noen ?rs erfaring fra n?ringslivet samlet seg rundt idéen at det trengs en uavhengig, dekkende tjeneste med h?y kvalitet som ?ker transparensen p? det nordiske kraftmarkedet. www.elskling.no0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy