Natur

Dette sliter oss ut p? jobben

Dette sliter oss ut p? jobben
Nye tall viser at det fysiske arbeidsmilj?et er blant de st?rste energidreperne p? arbeidsplassen. Ventilasjon og temperaturforhold p? arbeidsplassen har avgj?rende betydning blant dem som

Nye tall viser at det fysiske arbeidsmilj?et er blant de st?rste energidreperne p? arbeidsplassen.
Ventilasjon og temperaturforhold p? arbeidsplassen har avgj?rende betydning blant dem som f?ler seg uopplagte p? jobb. Det viser en ny unders?kelse TNS Gallup har gjort for Enova.
– Det har v?rt mye fokus p? hva gamle og utslitte skolebygg gj?r med barns l?ringsforhold. Ogs? i arbeidslivet er det mye ? vinne p? ? modernisere folks fysiske arbeidsmilj?, sier markedsdirekt?r Audhild Kvam i Enova.
Energislukende kontorbygg
I unders?kelsen oppgir 57 prosent at utmattende arbeidsoppgaver har stor betydning for at de f?ler seg uopplagte p? jobb. 58 prosent viser til kolleger og sosialt arbeidsmilj?. Like mange peker p? forhold tilknyttet ventilasjonen p? kontoret..
– Mange kontorbygg i Norge er av eldre dato. Med d?rlige vinduer og umoderne ventilasjonsanlegg er det lett at man f?r ujevne temperaturer, slik at det for eksempel blir veldig varmt om sommeren og kaldt n?r h?st og vinter kommer. I slike tilfeller b?r arbeidsgiver se p? hvilke muligheter som finnes for ? energioppgradere kontorbygget, sier Kvam i Enova.
56 prosent oppgir at temperaturforhold p? kontoret er en viktig grunn til at de f?ler seg uopplagt p? jobb, mens 49 prosent peker p? forhold som ikke kan knyttes til jobbsituasjonen.
Reduserer konsentrasjon
D?rlig vedlikehold av eldre bygg kan ogs? gi utfordringer som er vanskelige for de ansatte ? oppdage, slik som fuktskader og forurenset luft. Og om du mener du yter d?rligere p? jobben som f?lge av ekstra kalde og varme dager p? jobb, kan du ha rett.
– D?rlig luftkvalitet kan redusere ytelsen i arbeidstiden. Det er ogs? p?vist at for h?y og for lav temperatur reduserer konsentrasjon og arbeidstakt, sier Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.
I f?lge Bakke viser tall fra internasjonal forskning p? feltet at tap i produktivitet p? 6-9 prosent ikke er uvanlig.
Billigere ? drifte
I unders?kelsen oppgir ogs? halvparten at st?y er avgj?rende for at de f?ler seg uopplagte p? jobb. Nesten like mange mener at belysning har noe ? si. Enova mener at energismarte kontorbygg b?de kommer arbeidstakere og arbeidsgivere til gode.
? Energismarte bygg gj?r at de ansatte f?r det bedre p? jobb gjennom oppgraderinger som p?virker lys, luft og temperaturforhold. I tillegg er slike bygg godt isolerte og kan dermed gi bedre vern mot st?y fra utsiden, sier Audhild Kvam i Enova.
For mer informasjon, kontakt:
Audhild Kvam, markedsdirekt?r i Enova. Telefon: 951 370 86.
E-post: [email protected]
Jan Vilhelm Bakke, Overlege i Arbeidstilsynet. Telefon: 995 29 966.
E-post: [email protected]
Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for ? f? fart p? energiomleggingen i landet v?rt. Eieren v?r er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.
Enova skal drive fram en milj?vennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gj?res hovedsaklig gjennom ?konomisk st?tte og r?dgivning.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy