Energisp?rsm?l

Din samarbeidspartner innen elektro

Som et ledd i Nelfo sin satsning p? sikrere elektriske installasjoner ble fastelektrikerordningen etablert. ELEKTRONA en del av fastelektriker.no

Benytter du deg av v?r kunnskap, kan du blandt annet f?:
Utf?rt en el-sjekk av din eiendom. Dette gir deg ?konomiske fordeler mot enkelte forsikringsselskaper.
Du f?r kartlagt hva og hvordan du best ivaretar din eiendom.
Rapport med feil/ mangler.
Prioritering og gradering av dine eventuelle feil.
Anbefalte l?sninger for ? l?se dine behov og eventuelle utbedrelser.
Anbelalinger om produkter du b?r velge for beste milj?- og ?konomiske hensyn.
Elektrona AS er en elektroinstallasjonsbedrift med bred erfaring og dekker alle dine behov innen elektro, tele og data. Vi holder til i samme bygg som KIWI, Tetenveien p? Flisa.

Trenger du veiledning eller r?d om energieffektivisering i hjemmet eller p? jobben, hjelper vi deg gjerne.

Har du sp?rsm?l rundt dine valg av tv-leverand?rer, riks-tv, cabeltv, viasat.. Vi er autoriserte og hjelper deg gjerne.

Ta kontakt p? E-post: [email protected] eller p? telefon: 62 95 14 99
0000

Similar Posts