DLF-medlemmer bidrar stort i milj?dugnaden

Dagligvareleverand?renes forenings (DLF) medlemsbedrifter st?r for 95 prosent av omsetningen av alle merkevarer i norske dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Gjennom sitt Gr?nt Punkt-medlemskap sparer de ?rlig milj?et for CO2-utslipp tilsvarende hele 11773 turer rundt jorda med personbil.

Betydelige bidragsytere
? Vi setter stor pris p? milj?innsatsen DLF-medlemmene gj?r. De g?r foran med 100 prosents medlemsoppslutning hos oss, og er dermed betydelige bidragsytere til v?rt arbeid for innsamling og gjenvinning av emballasje, sier administrerende direkt?r i Gr?nt Punkt Norge, Jaana R?ine.
R?ine forteller at det fremdeles ikke betales vederlag for rundt en femtedel av mengden emballasje som g?r ut p? det norske markedet. Det betyr at bedrifter som er medlem og betaler vederlag finansierer ordningene for kildesortering, innsamling og gjenvinning ? samtidig som det finnes emballasje p? markedet som g?r inn i de samme ordningene uten at denne betales for.
? Det er viktig ? f? til en rettferdig fordeling av innsamling og gjenvinningskostnadene. Dessverre er det fortsatt slik at en del virksomheter som bruker emballasje st?r utenfor ordningen og gj?r seg selv til gratispassasjerer. DLF-medlemmene g?r foran som gode forbilder med sine bidrag til milj?dugnaden.
Store CO2-besparinger
Blant DLFs medlemmer er samtlige 104 medlemmer ogs? medlem i Gr?nt Punkt Norge. Slik sikrer de gjenvinning av en betydelig markedsandel brukt emballasje ? n?rmere en fjerdedel av den totale ?rlige innrapporterte mengden. I l?pet av 2012 rapporterte DLFs medlemmer inn, og betalte for 109000 tonn emballasje til Gr?nt Punkt.
? Det er en selvf?lge for oss og v?re medlemmer ? sikre at emballasjen som g?r ut p? markedet blir h?ndtert riktig og gjenvunnet. Ved medlemskap i Gr?nt Punkt garanteres dette, samtidig som medlemmer bidrar til opprettholdelse og forbedring av de velfungerende retursystemene som finnes i dag. Er du emballasjebruker, m? du ta milj?messig og ?konomisk ansvar i hele verdikjeden, sier kommunikasjonssjef i DLF, Nina Foss Haugen.
Til tross for at DLF-medlemmene i antall utgj?r en liten del av Gr?nt Punkts totale medlemsmasse p? 5000 medlemmer, sk?ner de milj?et for utslipp av hele 81000 tonn CO2-ekvivalenter ?rlig – en femtedel av de totale CO2-besparelsene fra materialgjenvinning av emballasje i 2012. Alene sparte de milj?et for utslipp tilsvarende det ?rlige klimafotavtrykket i st?rrelse med hele Holmestrands befolkning.
FAKTABOKS:
Kort om returordningene for emballasje:
I 1995 vedtok Stortinget at n?ringslivet selv skal organisere returordninger for gjenvinning av brukt emballasje. Det grunnleggende prinsippet er at forurenser betaler.
Gr?nt Punkt er n?ringslivets redskap for ? sikre finansieringen av returordningene for emballasje. Alle som produserer eller selger produkter med emballasje kan v?re medlem i Gr?nt Punkt og p? den m?ten v?re med ? ta sin del av milj?ansvaret.
Rundt en av fem kilo emballasje blir per i dag ikke rapportert og betalt for.
Gr?nt Punkt-medlemmer betaler for at det som kildesorteres ogs? gjenvinnes. De som ikke betaler vederlag belaster likevel returordningene med kostnader som Gr?nt Punkt-medlemmer betaler og er derfor gratispassasjerer.
Gr?nt Punkt er et non-profit-selskap.

Gr?nt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp. I tillegg drifter Gr?nt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong p? vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.1000

Authors

Related posts

Top