Natur

Dokumentasjon blir avgj?rende for boligtaksten fra 2015

Har du ikke dokumentasjon p? arbeider som er utf?rt vil boligen i beste fall kunne f? en tilstandsgrad 2 p? en skala fra 0 til 3. (der 0 er best).
-Dokumentasjon blir s?rlig viktig for s?kalte skjulte bygningsdeler som for eksempel membran og skjult r?ropplegg. Har man ikke dokumentasjon p? at arbeidene er h?ndverksmessig utf?rt, vil man ikke kunne f? full score p? tilstandsrapporten, sier Tor Backe, adm.dir i Norske R?rleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL) og talsperson for Skikkeligr?rlegger.no. At det igjen vil gi utslag p? taksten ligger i kortene.
Norsk Standard (NS) angir minimumskrav for hva en teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig skal inneholde. M?let med endringene er ? forbedre dagens tilstandsrapporter slik at de inneholder utfyllende informasjon om boligens kvaliteter og mangler, og hvilke utbedringer som eventuelt b?r gjennomf?res. Den nye standarden gjelder fra 1. januar 2015 og f?r fire grader (fra 0 til 3).
Tilstandsgradene g?r fra tilstands grad (TG) 0 = ingen avik, TG 1 = mindre eller moderate avvik, TG 2 = Vesentlige avvik, TG til 3 = stort eller alvorlig avvik. Den nye standarden er utarbeidet av en bredt sammensatt komite best?ende av representanter fra myndigheter, takstbransjen, eiendomsmeglere, eierskifteforsikringer med flere.
Avklar krav om dokumentasjon ved innhenting av tilbud
Norske R?rlegger Bedrifters Landsforening ? VVS og forbrukernettstedet skikkeligr?rlegger.no, anbefaler dem som har planer om ? pusse opp badet ? spesifisere krav om dokumentasjon allerede ved innhenting av tilbud.
-Du har faktisk krav p? ? f? dokumentasjon p? hva som er gjort, hvilke produkter som er benyttet og hva som kreves av vedlikehold n?r du kj?per VVS-tjenester. Vi oppfordrer alle til ? be om dette og at det settes som et krav for leveransen, sier Tor Backe.
Fordelene ved dokumentasjon er flere, og ikke bare knyttet til salg. F?rst og fremst f?r du en dokumentasjon p? at du har f?tt levert det du har bestilt. Du f?r ogs? vite hvordan anlegget b?r vedlikeholdes og ved en reparasjon eller skade, blir ogs? jobben enklere fordi man har oversikt over produkter og deler som er benyttet.
Se gjerne mer informasjon om innhenting av anbud og DDV-dokument samt tips om hva du b?r se etter p? visning p?: www.skikkeligr?rlegger.no

Skikkelig r?rlegger er r?rbransjens egen forbrukerportal som informerer om valg av skikkelige r?rleggere og skikkelige produkter. Sidene inneholder ogs? relevante artikler om alt fra oppussing, nybygg og vedlikehold til vannskadeforebygging og gjeldende regelverk. For ytterligere informasjon, bes?k www.skikkeligr?rlegger.no.
NRL st?r for Norske R?rleggerbedrifters Landsforening ? VVS, og er en bransjeorganisasjon for r?rleggerforetak av ulik st?rrelse og markedsorientering. NRL er tilknyttet N?ringslivets Hovedorganisasjon og Byggen?ringens Landsforening. Organisasjonen ble stiftet i 1913.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy