Milj?teknikk

Dr?mmejobben ble en realitet ? fra summer trainee til fast ansettelse p? en dag

03-06-2013 10:08 FMC Technologies Alina Minikeeva (26) fra Russland, var deltaker i FMC Technologies? mest krevende sommerprogram for ingeni?rstudenter (Summer Trainee Technology Program). N? jobber hun som flow assurance ingeni?r p? heltid.

Alina som har mastergrad i offshoreteknologi fra Universitetet i Stavanger, forklarer at det hele hendte s? fort. I tre intense m?neder jobbet hun og elleve andre studenter med ? utvikle l?sninger for fremtidens olje- og gassutvinning. Da sommerprogrammet n?rmet seg slutten, holdt deltakerne en avsluttende presentasjon for ledelsen i bedriften. Det var under denne presentasjonen hun ble overrasket med bekreftelse p? jobbtilbud.
?Det var veldig overraskende og jeg er sv?rt takknemlig for ? f? denne muligheten. Det ? jobbe med nye utfordringer innen undervannsteknologi var akkurat det jeg ?nsket meg,? sier hun og legger til at det er ikke hver dag en f?r fast ansettelse med en gang.
Avgj?rende kunnskap
Sommerprogrammet Alina var en del av, er et selvstyrt prosjekt der alle studentene har ulike roller avhenging av utdanningsbakgrunn. Oppgaven til Alina og de andre deltakerne var ? utvikle et autonomt undervannssystem for utfordrende omr?der som Arktis. M?let var ? designe l?sninger som ikke krevde ekstern str?mforsyning. Alina sier at kunnskapen hun tilegnet seg i sommerprogrammet var avgj?rende for ? l?se komplekse oppgaver.
?Sommerprogrammet har hjulpet meg ? utvikle ferdigheter innen b?de teamarbeid, ledelse og kreativitet. Det er en flott mulighet for ? l?re ?best practice? i bransjen. Samtidig f?r du videreutvikle teoretisk og praktisk kunnskap for ? v?re i stand til ? strukturere og l?se komplekse oppgaver.?
Mulighetenes arbeidsplass
I dag jobber Alina med flow assurance eller flerfasetransport. I olje og gassfelt transporteres olje, gass og vann i samme r?r fra reservoaret til prosessanlegget. Oppgavene hennes er mange men best?r blant annet av flerfase analyser av r?rsystemer og flerfase induserte vibrasjonsanalyser. Hun beskriver jobben som interessant, utfordrende og l?rerik.
?Jeg tilbringer hver dag med en gruppe teamorienterte og dyktige mennesker. Jeg l?rer masse og m?ter p? mange tekniske utfordringer hele tiden.?
?FMC Technologies tilbyr utfordrende og interessante karrieremuligheter for faglig l?ring og utvikling. Det er spennende,? legger hun til.
Et sommerprogram utenom det vanlige
Det er tydelig at Alinas erfaring fra sommerprogrammet har satt spor. Kompetansen hun tilegnet seg under praksisen er gull verdt for henne.
?? delta i sommerprogrammet var en fantastisk opplevelse for meg. Jeg l?rte mye, fikk st?rre kompetanse og hadde det mye moro. I tillegg er jeg sv?rt takknemlig for ? ha m?tt alle de energiske og industrilidenskaplige menneskene som jeg ble kjent med. Det er nettopp dette som gj?r sommerprogrammet til noe unikt og det kommer til ? v?re et livslangt minne for meg.?
FMC Technologies er en verdensledende leverand?r av systemer og l?sninger til olje og gassproduksjon p? havbunnen. Dette inkluderer subsea tr?r, kontrollsystemer, manifolds, tie-in systemer osv. Bedriften best?r av omtrent 18.400 ansatte og har 30 produksjonsfasiliteter i 16 land. I samarbeid med v?re kunder utvikler vi teknologi for ? realisere oljefeltenes fulle potensiale. Vi har ogs? en egen kundest?tteavdeling som hjelper v?re kunder med ? utnytte sine oljefelt optimalt.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy