Natur

Dropper forskuddsbetaling p? str?m

12-02-2014 13:12 Gudbrandsdal Energi Gudbrandsdal Energi har etterskuddsfakturering p? de aller fleste str?mproduktene sine. To produkter har akonto betaling, men n? varsler GE at de dropper akontoleddet ogs? p? disse to avtalene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foresl?r at alle sluttbrukere skal faktureres etterskuddsvis fra 01.01.2015. Forbrukermyndighetene stiller seg ogs? bak dette. Forslaget til NVE er ute p? h?ring.

Gudbrandsdal Energi har etterskuddsfakturering p? de aller fleste str?mproduktene sine. To produkter har akonto betaling, men n? varsler GE at de dropper akontoleddet ogs? p? disse to avtalene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foresl?r at alle sluttbrukere skal faktureres etterskuddsvis fra 01.01.2015. Forbrukermyndighetene stiller seg ogs? bak dette. Forslaget til NVE er ute p? h?ring.

Gudbrandsdal Energi ?nsker dette velkommen og vil allerede fra 1. juni 2014 kun tilby etterskuddsvis fakturerte str?mprodukter.
NVE foresl?r at alle sluttbrukere skal faktureres etterskuddsvis for sitt str?mforbruk. Forslaget, som n? er p? h?ring, inneb?rer at alle sluttbrukere skal faktureres etterskuddsvis. Unntaket er de som har et forventet str?mforbruk h?yere enn 100.000 kWh i ?ret.
NVE har bedt om at kommentarer til forslaget ble sendt inn til direktoratet innen 10. januar 2014. Det tas sikte p? at forskriften trer i kraft 1. januar 2015.
Les ogs?: NVE vil ha slutt p? forh?ndsfakturering.
Gudbrandsdal Energi sine kraftavtaler Markedskraft Lavpris Akonto og Variabel Lavpris Akonto vil derfor ikke bli tilbudt nye kunder etter 1. juni 2014. Eksisterende kunder kan da heller ikke bytte til disse produktene. Begge produktene vil bli tatt ut fra Konkurransetilsynets prislister og vil ikke lenger v?re tilgjengelig for bestilling via internettsidene til GE.
Les ogs?: Styr unna forskuddsbetaling p? str?m!
Produktene vil bli videref?rt, men vil bli avregnet etterskuddsvis hver m?ned fra 1. juni. Alle de andre produktene til GE har allerede betingelser om etterskuddsvis fakturering pr. m?ned.
Kunder som har akontoprodukter hos Gudbrandsdal Energi vil bli direkte informert om dette.
Ekspertene til blant annet Dine Penger anbefaler etterskuddsfakturerte spotprisavtaler. Det kan du lese mer om her: http://goo.gl/zuMhlv.

Om Gudbrandsdal Energi
Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverand?r som historisk sett har v?rt blant de aller billigste p? pris. Det skal vi fortsette med. Fra ? v?re en liten str?mleverand?r i det norske str?mmarkedet har selskapet i l?pet av de siste 8 ?r hatt en betydelig ?kning i antall nye kunder. Selskapet er n? blant de 10 st?rste str?mselskapene i Norge med sine ca 85 000 str?mkunder.1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy