Natursp?rsm?l

Dynea AS p? Lillestr?m velger milj?vennlig energil?sning…

Nordic LNG har inng?tt en langsiktig leveringsavtale med Dynea AS.

Dynea produserer lim til trebearbeidende industri, samt en rekke spesialkjemikalier.
Typiske bruksomr?der er:
Sponplater, limtrebjelker, parkett og m?bler
Bindemidler til st?perier, bilindustrien, slipeskiver og bildekk
Overflatel?sninger til industrielle og dekorative applikasjoner
Bindemidler til isolasjon, glass og skum
Dynea er iferd med ? bygge om to store dampkjelanlegg slik at de kan konverteres fra olje til naturgass med oppstart etter sommerferien i ?r.
Nordic LNG er ansvarlig for bygging av mottaksanlegg for den flytende naturgassen (LNG) hos Dynea, og LNG vil bli fraktet med tankbil fra Nordic LNGs nye terminal p? ?ra ved Fredrikstad.
Det har v?rt en spennende prosess frem til leveringsavtalen ble signert i januar, og Driftsjef Svein Brokke hos Dynea er godt forn?yd med at avtalen endelig er i havn.
Brokke trekker spesielt frem de vesentlige milj?fordelene som vil oppn?s ved overgang fra olje til naturgass.
?P? ?rsbasis vil vi redusere CO2-utslippet med ca 6.000 tonn og NOx-utslippet med ca 25 tonn, i tillegg til at svovel- og partikkelutslippet er praktisk talt borte.
Dette f?ler vi er et viktig bidrag til mer milj?vennlig produksjon p? Lillestr?m ? vi er avhengige av fossilt brensel til kjelene v?re og har derfor valgt det reneste alternativet: Naturgass.?
Nordic LNG provides natural gas in liquefied or gas form to industrial, maritime and automotive customers in Scandinavia. Deliveries are shipped out from the production plant in Stavanger via vessel, train or truck. A supply terminal is currently being built in Fredrikstad that will be opened for customer deliveries as from July 2011.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy