Klimasp?rsm?l

Dyreplanktons matmeny i klimaendringenes tid

nedadg?ende
utslippstrend. Bruk av bekjempningsmidler er en viktig kilde til utslipp av
farlige stoffer.

Dette viser den ?rlige statistikken over bruk og utslipp av helse- og
milj?farlige stoffer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #SFT