– Dyrevern m? ut av Mattilsynet!

I dag kom nyheten om at Mattilsynet har unnlatt ? rapportere til myndighetene om kritikkverdige forhold ved norske pelsdyrfarmer. Gr?nn Ungdom forventer kraftige grep innenfor det norske dyrevernet.
Siden 2009 har antall hastevedtak i pelsdyrn?ringen ?kt, uten at dette er rapportert videre av Mattilsynet. Hastevedtak fattes kun ved grove regelbrudd, som ved alvorlig skadde eller syke dyr.
– Tillitten til pelsdyrn?ringen er borte for lenge siden. Dette er bare nok en bekreftelse p? at slik uetisk virksomhet ikke er noe vi skal drive med. Pelsdyrn?ringen m? avvikles i l?pet av dette ?ret, sier Hallvard Surlien, nasjonal talsmann for Gr?nn Ungdom.
I Norge har Mattilsynet det offentlige ansvaret for dyrevernet. Gr?nn Ungdom mener det er sv?rt alvorlig n?r Mattilsynet inntar en politisk rolle ved ? dekke over opplysninger som setter en enkeltn?ring i d?rlig lys. Ungdomspartiet vil derfor fjerne dyrevern helt fra Mattilsynet.
– Vi mener det er n?dvendig ? opprette et Dyreverndirektorat, som m? arbeide uavhengig av n?ringsinteressene i Landbruks- og matdepartementet. Et slik tiltak er helt n?dvendig for ? sikre god dyrevelferd i Norge, sier Hallvard Surlien.
Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.0000

Authors

Related posts

Top