Vann

E.ON ES Kraftmontasje AS bytter navn til ONE. Innga?r i et nytt nordisk milliardselskap innen energiteknikk og entreprise

Vestnes, Norge 2011 ? Den 1. september bytter E.ON ES Kraftmontasje AS navn til ONE Nordic Kraftmontasje AS og vil g? under varemerket ONE. ONE Kraftmontasje AS er en del av det nordiske konsernet ONE Nordic (tidligere E.ON ES). ONE er en ledende totalleverand?r i Norden innen energi-teknikk og ?entrepriser. Konsernet er n? inne i en sterk vekstfase og styrker organisasjonen med et hundretall av Sveriges og Norges beste prosjektledere, ingeni?rer og spesialister.

?ONE er et navn som forplikter og som stemmer bra med va?re strategier og ambisjoner. Ma?let er a? vokse og utvide kundebasen samt ekspandere geografisk. ONE markerer at vi na? er et selvstendig selskap som sta?r pa? egne ben. ONE markerer ogsa? va?r ma?lsetting med a? levere totall?sninger ? alt i ett ? noe som betyr at vi skal kunne hjelpe kundene hele veien og i alle deler av deres virksomhet innen energiproduksjon, energidistribusjon og energibruk. Ma?let er at ONE skal bli markedsledende innen energi-teknikk og ?entrepriser?, sier Oddgeir Anundsen, daglig leder pa? ONE Nordic Kraftmontasje AS.

Det nye energisamfunnet skal bygges
De na?v?rende infrastrukturene i samfunnet ma? moderniseres na?r det gjelder driftssikkerhet, milj? og kostnadseffektivitet. Fornyelsesbehovet er stort og vil kreve omfattende innsats for a? sikre en fortsatt h?y driftssikkerhet. Sammen med kundene og leverand?rene har vi tatt utfordringen med a? m?te disse kravene med nye ideer og metoder, med fokus pa? driftssikkerhet og problemfrihet.

ONE ekspanderer og ansetter nye medarbeidere
?ONE er na? inne i en sterk vekstfase og ma? ansette et hundretall nye medarbeidere i Norden ? alt fra ingeni?rer til prosjektledere og mont?rer. Ma?let er at ONE skal bli bransjens mest attraktive arbeidsgiver?, sier Oddgeir, og uttrykker en sterk tro pa? fremtiden.

_______________________________________________________________________________

Om ONE
Den 10. mai 2011 kj?pte Altor Fund III 90,5 % av aksjene i E.ON ES fra E.ON Sverige AB. E.ON har uttrykt sin ambisjon om a?, for a? st?tte selskapets utvikling, sta? igjen som minoritetseier i en overgangsperiode. ONE er et selvstendig selskap med et styre besta?ende av representanter fra eierne sa? vel som fra n?ringslivet. I 2010 omsatte selskapet for ca. 2,7 milliarder kroner. Hovedvirksomhetsomra?det til ONE Nordic Kraftmontasje omfatter lednings- og kabelarbeid samt bygging av anlegg for distribusjon av elkraft. Underveis har ONE Nordic Kraftmontasje ogsa? utviklet ekspertise innen omra?det betong- og sta?lkonstruksjoner i markedet. Selskapet arbeider ogsa? med tunnelbelysning.
Hvis du ?nsker mer informasjon, kan du kontakte
Oddgeir Anundsen, daglig leder, pa? ONE Nordic Kraftmontasje AS. Tel: +47 911 20 950 E-post: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy