Vann

EasyPark lanserer digital l?sning for parkeringssonekort i ?rhus

Det mobile betalingsselskapet EasyPark vant nylig et offentlig anbud i ?rhus, og har f?tt i oppdrag ? utvikle et digitalt system for parkeringssonekort for innbyggere og bedrifter.
L?sningen er utviklet i tett samarbeid med ?rhus Kommune, Danmarks nest st?rste by. Med den nye, moderne l?sningen fra EasyPark, kan de som ?nsker ? s?ke om parkeringssonekort logge inn p? en nettside ved ? bruke sin digitale signatur (l?sning for danske innbyggere) og legge til bilens registreringsnummer. B?de s?keren og bilen vil da automatisk bli verifisert mot flere offentlige databaser, og hvis sonetillatelsen innvilges, blir s?keren presentert for tilgjengelige tjenester for sitt kj?ret?y.
Systemet st?tter en rekke ulike sonetillatelser; bolig, bes?kende, bedriftstillatelser og ulike former for eierskap (privat, bedrift eller leasing). Siden det fungerer som en web-shop, kan kundene betale direkte for p-sonen via kredittkort eller faktura. Ved betalingsbekreftelse utstedes den digitale p-sonetillatelsen.
L?sningen for p-sonetillatelser er en integrert del av Parking Excellence-konseptet fra EasyPark, og forener mobilbetalt parkering og kontrollen med digitale tillatelser. L?sningen har et back-up-system som st?tter konfigurasjonen av p-soneomr?der, prisstruktur og betalinger fra kommunens ansatte.
Niels Richard Madsen, Ekspedisjonssekret?r, Trafikkadministrasjon ?rhus
?EasyPark har samarbeidet med ?rhus By siden 2002, og er autorisert til ? st? for byens mobilparkeringstjeneste, en alternativ l?sning for betaling av parkering.
L?sningen som EasyPark tilbyr hjelper bilister til ? initiere og modifisere betaling av parkering, og ved at man kan stoppe betalingen n?r man kommer tilbake til bilen, kan bilisten n? betale kun for eksakt p-tid.
Vi ser at systemet er sv?rt godt likt av v?re kunder, det er fleksibelt slik at det m?ter kravene fra mange ulike kundegrupper og det er kompatibelt med byens regler og reguleringer for ulike parkeringssoner, med henvisning til v?re progressive avgifter.
Vi er sv?rt forn?yde med tjenesten EasyPark tilbyr, og rapporteringer og betalinger skjer raskt, alt i henhold til byens avtaler og standarer. Fra b?de et milj?- og kostnadseffektivt perspektiv mener vi sterkt at konseptet mobilparkering har mye ? bidra med framover.?

For ytterligere informasjon, kontakt:
Niels Richard Madsen, Ekspeditionssekret?r, Traffic Administration
Tlf. 8940 4585 | [email protected]
Christian S?terhaug, Adm. Dir, EasyPark Norge
Tlf. +47 41319124| [email protected]
EasyParks m?l er ? forbedre parkeringsopplevelsen ? gj?re det mer praktisk, raskere og mer kostnadseffektivt for bilister, byer, kommuner og p-operat?rer, og dette oppn?s ved ? tilby innovative og digitale l?sninger. EasyPark har 85 ansatte fordelt p? kontorer i Norge, Sverige (HQ), Danmark, Finland og Tyskland. For mer informasjon, bes?k www.easypark.no

Vedlagte filer
1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy