Vann

EasyPark og Stockholm Parkering lanserer mobil l?sning for lading av elbil

Med form?l om ? stimulere bruken av elbiler som et ledd i byens milj?bilstrategi, har Stockholm Stads Parkerings AB innledet et prosjekt for ? muliggj?re lading av elbiler p? parkeringsselskapets omr?de. Stockholm Parkering AB og EasyPark har samarbeidet i mange ?r om mobil betaling av parkering. N? utvides samarbeidet ved at Stockholm Parkering AB og EasyPark i l?pet av mai m?ned lanserer en testpilot for lading av elbil.
L?sningen inneb?rer at kunden som parkerer sin elbil kan betale for b?de lading og parkering i et mobilt grensesnitt utviklet av EasyPark.
Via EasyParks App starter kunden enkelt parkeringen p? den omr?dekoden som st?r angitt p? Stockholm Parkerings ladestolpe. Etter parkeringen er startet aktiveres ladingen i stolpen og kunden kan lade bilen. N?r kunden avslutter parkeringen, deaktiveres ladingen og kostnaden summeres og rapporteres via valgt betalingsoppsett hos EasyPark.
?Lading av elbil er i fokus ut i fra et milj?perspektiv. Med form?l ? forenkle og forbedre for kunden driver Stockholm Parkering l?pende utviklingsprosjekter. Gjennom l?sningen for lading av elbil som EasyPark leverer forbedrer vi muligheten for kunden med b?de betalingsmetoder og valgfriheten til et flertall mobile grensesnitt. At betaling av parkering og lading skjer s?ml?st mellom samme mobile grensesnitt inneb?rer forenkling for kundene,? sier Torbjörn Falksund, Chef Driftteknik, Stockholm Parkering AB.
?EasyPark har et mange?rig godt samarbeid med Stockholm Parkering og er meget forn?yde over ? p? denne m?ten kunne levere enda mer nytte for b?de parkerende kunder og parkeringsselskapet. Vi ser det som naturlig for kunden at betaling av parkering og lading skjer p? samme sted. Betaling av lading er en ny funksjon i rekken av mange nyheter som l?pende lanseres i v?r EasyPark App,? sier Anders Bäck, VD EasyPark Sverige.
For mer informasjon:
Christian S?terhaug, Adm. Dir, EasyPark Norge
Tlf. +47 41319124| [email protected]

Founded in 2001, EasyPark’s mission is to enhance the parking experience, making it more convenient, effective and cost-efficient for motorists, cities and parking operators. This is achieved through offering innovative and digitalized services operated on a lean, scalable and state-of-the-art platform. EasyPark Group has 85 employees operating from offices in Sweden (HQ), Denmark, Norway, Finland and Germany. For more information, visit www. easypark.net.

Vedlagte filer
2000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy