Energisp?rsm?l

EcoConsult AS tar markedsandeler i et fallende marked

Markedet for varmepumper hadde totalt sett en reduksjon i 2011 i forhold til 2010. Denne trenden har fortsatt inn i f?rste kvartal 2012. Administrerende direkt?r i EcoConsult AS, Per Christian Olsen, kan bekrefte dette ? men legger til at det er ulik utvikling innenfor de enkelte produktkategoriene.
Den st?rste nedgangen ser vi i kategorien luft/luft under 10kW. Dette er produkter som stort sett selges til private hus-holdninger og fritidsboliger. En sterkt medvirkende faktor til dette er selvsagt de milde vintrene og lave str?mprisene vi har hatt de to siste ?rene. Dette kombinert med over 600.000 installerte luft/luft varmepumper i Norge, er jeg ikke det minste overrasket over denne markedsutviklingen, sier Olsen.
Hvordan ser du p? utviklingen hittil i 2012?
N? har vi kun f?tt markedstallene pr. f?rste kvartal ? og venter p? halv?rstallene.
Markedet totalt sett pr. f?rste kvartal (i antall) hadde en reduksjon p? -8,8% mens EcoConsult hadde en vekst p? 4,5%. Det er klart vi er forn?yd med at vi utkonkurrerer markedet og faktisk tar andeler i et t?ft marked som har hatt en negativ utvikling, sier Olsen som venter spent p? tallene for f?rste halv?r.

Hvordan har EcoConsult greid ? vokse n?r markedet g?r tilbake?
Her er det mange faktorer som spiller inn, sier Olsen og tenker seg litt om;
Vi har mange dyktige forhandlere som er store i sitt lokalmarked og gj?r en meget solid salgsjobb hele ?ret, og ikke bare innenfor de m?nedene vi definerer som sesong.
Jeg tror ogs? det handler om ? ikke f? panikk n?r takten blir lavere ? ?be true to your concept? er det noe som heter. Dette gj?r at en er forutsigbar overfor markedet og v?re forhandlere vet hva de skal forholde seg til ? ?konseptet? m? imidlertid hele tiden utvikles til det bedre slik at en ikke blir tatt igjen av konkurransen!
At Panasonic er det mest solgte merket innenfor varmepumper de 10 siste ?rene er heller ingen ulempe, sier Olsen som ogs? legger til at EcoConsult g?r en meget spennende h?st og vinter i m?te med helt nye produkter som er oppgradert b?de designmessig og ikke minst ytelsesmessig.
Jeg m? ogs? legge til at vi har hatt en fantastisk utvikling p? luft/vann kategorien med en vekst p? ca. 70% sammenliknet med samme tid i fjor.

Hvordan ser du for deg markedet fremover?
I mangel av en glasskule ? se inn i, tror jeg f?lgende vil v?re betegnende for markedet i et ett til tre ?rs perspektiv;
– Luft/luft opp til 10kW vil nok stabilisere seg rundt det niv?et vi ser i dag. Utskiftningsmarkedet vil dog gj?re seg mer gjeldende enn det har v?rt til n?. Det er alts? ingen krise innenfor denne kategorien selv om vi har opplevd en nedgang de siste par ?rene. Det selges fortsatt over 70.000 pumper! Med en markedsandel p? ca. 25% er det slik at for hver pumpe vi selger, selges det tre fra noen andre.
Det er nok marked ? ta av, sier Olsen og smiler lurt.
– Vi forventer god vekst innenfor luft/vann markedet de kommende ?rene. Her har vi satt som m?l ? v?re markedsledende innen utgangen av 2012, hvilket vi ligger godt an til ? n? med bakgrunn i utviklingen vi har hatt hittil i ?r.
– Prosjekt- og n?ringsmarkedet. Innenfor dette markedssegmentet definerer vi i EcoConsult produktgrupper som store luft/vann varmepumper (25 kW ? 1000 kW) og store luft/luft maskiner, s?kalte VRF maskiner. Her er det uante muligheter med et kjempepotensial. Kombinasjonen med at denne delen av markedet blir mer og mer forskriftsdrevet hva gjelder energiinstallasjoner samtidig som byggeiere har mer og mer fokus p? energiforbruk vil vi se en eksponentiell vekst innenfor dette markedssegmentet og produktkategoriene. For ? ta del i dette har EcoConsult bygget opp en avdeling som kun skal jobbe mot dette markedet. Dette er teknisk kompliserte installasjoner og vi har rekruttert flere fagpersoner med den rette kompetansen til denne nye avdelingen. Vi har som m?l ? bli en betydelig akt?r innenfor dette feltet og det blir ekstremt spennende ? f?lge utviklingen her, sier Olsen ivrig.

Til tross for at det er ferie, er det p? ingen m?te tomt i lokalene til EcoConsult.
Vi m? forberede oss til sesongen, sier Olsen som sammen med sitt team er i gang med ? forberede VVS messe, forhandlertreff, nye kataloger etc.
Vi m? jo ha nye kataloger i ?r, vi lanserer som jeg sa innledningsvis helt nye modeller innenfor luft/luft til h?sten. Dette blir spennende!
Helt nytt design og bedre ytelse p? maskinene gj?r at vi har stor tro p? et bra ?r sett opp mot utviklingen i markedet for ?vrig.
Vi kommer ogs? med en unik maskin som ikke stopper ? avgi varme selv om utedelen g?r i avriming ? dette blir vi (Panasonic), s? langt jeg kjenner til, alene om p? markedet avslutter Olsen som gleder seg til ferien er over.
EcoConsult f?rer kun fabrikksertifiserte kvalitetsprodukter utviklet for nordisk klima, fra anerkjente produsenter.0400

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Akersveen Dette   #NTNU   #Oslo Cancer Cluster   #SINTEF