Elbil for alle – med str?m fra fornybar energi

Ny teknologi og stor satsing p? ladestasjoner gj?r at du kan kj?re elbil tilsvarende strekningen Bergen-Oslo – og bedre kan det bli med et nytt direktivforslag fra EU. Men husk at str?mmen m? v?re produsert av fornybar energi for et best mulig milj?alternativ.
Tradisjonelt har elbilen blitt sett p? som en mulig bil nummer 2 og kun til bruk i byene. N? har teknologien kommet s? langt at det st?rste motargumentet til elbiler faller i grus. Enkelte elbiler har nemlig en rekkevidde opp mot 480 kilometer if?lge tall fra Bellona. Og med EUs nye direktivforslag kan det virkelig bli fart i elbil-satsingen. EUs krav til Norge kan bli mellom 50.000 og 70.000 ladepunkter innen 2020.
– N? er elbilen p? et niv? som gj?r at folk faktisk kan bruke den som bil nummer én, sier Jan Kristian Mardal, EN?K-ansvarlig i Telinet Energi. – Det finnes s? mange gode og milj?vennlige alternativer til fossilt brensel og elbiler er en av disse. Elbilene har ingen C02-utslipp og elbil-kj?rerne er dermed med p? ? gj?re Norge og verden gr?nnere. Og med den store satsingen p? ladeinfrastruktur de siste ?rene kan elbilen faktisk kj?re Bergen ? Oslo med kun et ladestopp.
Husk str?m fra fornybar energi
Det er likevel en liten hake ved milj?alternativet. Mesteparten av str?mmen vi produserer i Norge er fra milj?vennlige kilder som vannkraft. I utgangspunktet er derfor milj?gevinsten ved ? bruke elbiler stor. Problemet er at store deler av norskprodusert str?m eksporteres til det europeiske str?mmarkedet og at vi importerer str?m produsert fra for eksempel kullkraft. Derfor er det viktig ? p?virke str?mleverand?rene.
– Bruker du elbil, kan du legge press p? de som leverer str?m til ladestasjonene. Be om garantier p? at str?mmen de kj?per p? kraftmarkedet er fra fornybare kilder, sier Mardal i Telinet.
Om elbiler i Norge
Norge har per i dag klart ? lage vellykkede st?tteordninger for elbil som for eksempel gratis offentlig parkering, redusert ?rsavgift og gratis tilgang p? offentlige ladestasjoner. Dette har v?rt med ? gj?re Norge til et foregangsland p? elbiler. If?lge Bellona er det n? 11 000 elbiler p? norske veier.
– Vi beh?ver ikke ? forurense mer enn n?dvendig og en viktig del er ? begrense C02-utslipp fra bilparken, avslutter Mardal med en klar oppfordring til oss alle om ? vurdere elbil neste gang vi skal kj?pe bil.
Om Telinet Energi
Telinet Energi er en str?mleverand?r som kun tilbyr str?mavtaler med opprinnelsesgarantier. Selskapet har siden etableringen i 2003 blitt en betydelig akt?r p? det norske kraftmarkedet, med fokus p? konkurransedyktige str?mpriser og milj?. Telinet er milj?sertifisert og tilbyr 100 % fornybar energi.
Telinet Energi styrker n? sin satsingen p? milj?vennlig energi for ? gj?re det enkelt for folk ? anskaffe seg og ta i bruk milj?riktige produkter i hverdagen. M?let er ? gj?re milj?vennlig energi og energispareprodukter lettere tilgjengelig for folk flest.
F?lg oss gjerne p? sosiale medier:
Telinets bedriftsblogg
Telinets Facebookside

0200

Authors

Related posts

Top