Klimasp?rsm?l

Elektrisitetsstatistikk, november 2009

Sesongvarselet for temperatur i perioden februar 2010 – april 2010 er 0,5 – 1 °C over normalen for det meste av S?r-Norge, Troms og Finnmark.
For det meste av Tr?ndelag og Nordland er varselet i underkant av 0,5 °C over normalen.
Ansl?tt temperaturavvik fra normalen i perioden februar 2010 til april 2010

Normalen som vi sammenlikner med er gjennomsnittstemperatur i perioden 1961-1990. Denne perioden var noe kj?ligere enn de siste ti?rene har v?rt.
Det er viktig ? v?re oppmerksom p? at verdiene som vises p? kartet er midlet over tre m?neder. Alts? sier verdiene intet om den enkelte m?ned i perioden. Det lages kun sesongvarsel temperatur, varselet sier alts? ingenting om forventet nedb?r.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy