Milj??deleggelse

Elektroniske kontra termomagnetiske vern – Bedre sikkerhet og l?nnsomhet

Bedre driftskontinuitet og sikkerhet, raskere montasje, stort innstillingsomr?de, forenklet logistikk og full selektivitet er noen av de mange fordelene ved bruk av elektroniske vern Micrologic 2.2 fremfor termomagnetiske vern p? sm? effektbrytere som Compact NSX.

Bedre driftskontinuitet og sikkerhet ? Raskere montasje
Sm? effektbrytere opp til 250 A som Compact NSX fra Schneider Electric er en standard i markedet og kan bestykkes med enten termomagnetiske eller elektroniske vern, som Micrologic 2.2. Hvorfor velge elektroniske vern p? slike effektbrytere?
Micrologic 2.2 160 A er temperaturstabilt opp til 70o C og kan forhindre u?nsket utkobling, hvilket medf?rer bedre driftskontinuitet. Vernet er meget n?yaktig p? kortslutning, derfor gir det bedre beskyttelse og sikrere utkobling.
Det er for ?vrig programmert for kontinuerlig selvtest (trippsl?yfe, ?Ready?-LED). Vernfunksjonen visualiseres (forbindelse mellom CT-elektronikk-trippfunksjon), hvilket gir st?rre sikkerhet og enklere feils?king.
Micrologic 2.2 er sv?rt enkle ? montere takket v?re den unike patenten med momentskruer. Dette gj?r at det ikke er behov for momentn?kkel, sikrer 100 % riktig tilkobling og gir stor fleksibilitet med hensyn til logistikk og lagerhold.
Fordeler for tavlebyggere, installat?rer og grossister
Micrologic 2.2. vern har et meget stort innstillingsomr?de, b?de p? kortslutning og overlast. (Kortsluttning: 1,5 ? 10 x Ir, Overlast: 0,36-1 x In.)
For tavlebyggere og installat?rer gir dette store fordeler i innkj?ps- og prosjekteringsfasen. Prinsippet ?One size fits all? gj?r det slik at vernet takler ?alle? eventualiteter og endringer i anleggsdata, lange kabler og lav Ikmin. Det sikrer dessuten utkobling og personsikkerhet i henhold til NEK400.
Tavlebyggere og installat?rer har for ?vrig en mye st?rre grad av sikkerhet for at valgt vern holder m?l, selv om ikke alle data foreligger i innkj?psfasen.
Et slikt vern er fordelaktig ogs? for grossister takket v?re forenklet logistikk og fordi f?/f?rre produkter dekker et stort bruksomr?de. Dessuten er brukergrensesnittet for innstilling av vernet meget enkelt og skjer direkte i Ampere. Dette minimerer muligheten for feilinnstilling.
Overlegen – unike selektivitetsegenskaper
Selektivitet er kritisk for opprettholdelse av driftskontinuitet og minimere konsekvenser ved feil.
NSX100 med standard elektronisk vern gir full selektivitet mot automatsikringer og jordfeilautomater. Dette er meget kostnadseffektivt og plassbesparende
Andre fordeler
Rimeligere vern foran automatsikringene/jordfeilautomatene (NSX100 kontra NSX160)
Rimeligere og fysisk mindre vern oppstr?ms (NSX250 kontra NSX400). Det gir kostnadsbesparelser b?de med hensyn til bryteren(e) og lavere tavlekostnad (skinner, fysiske m?l, etc.)
Schneider Electric: Make the Most of Your Energy
Som global spesialist p? energistyring med kontorer i mer enn 100 land, er Schneider Electric en verdensledende leverand?r av integrerte l?sninger innen flere markedssegmenter: energi og infrastruktur, prosessindustri, byggautomasjon, sikkerhet, datasentre/nettverk og boligbygg. I enkelte av disse er Schneider Electric markedsleder. Med fokus p? sikker, p?litelig, effektiv og gr?nn energi, oppn?dde selskapet med over 140 000 medarbeidere en omsetning p? 24 milliarder euro i 2013. Schneider Electric har et aktivt engasjement for ? hjelpe individer og organisasjoner til ?kt energieffektivisering: ?Make the most of your energy?. www.schneider-electric.com/no

Similar Posts