Energisp?rsm?l

En b?rekraftig helseomsorg st?r i fokus for Karen S?rensen – ny sjef for Philips Healthcare Nordic

Nordic ? Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) kunngjorde ansettelsen av Karen S?rensen som nordisk sjef for Philps Healthcare med virkning fra januar 2013. Karen S?rensen etterf?lger Graham Tranter, som n? er ?konomisjef i det globale markedsteamet i Philips.

Karen S?rensen kom til Philips i 2012 da hun ble ansatt som selskapets nye Nordensjef. N? utvider hun ansvarsomr?det som leder for Philips Healthcare i Norden. F?r dette var hun ansatt som Vice President i Sanofi-Aventis med ansvar for Vest-Europa. Karen vil kombinere lederrollene hos Philips med stillingen som styremedlem i EKF – Danmarks Eksportkredit i Danmark.
Karen har innehatt flere ledende stillinger innen legemiddel- og biotekbransjen internasjonalt, i selskaper som Sanofi, Biogen, Novo Nordisk og Dako.
? Jeg gleder meg til ? ta fatt som leder for Philips Healthcare i Norden, sier Karen S?rensen. Vi har et solid fundament og er godt posisjonert for ? gripe fatt i vekstmulighetene for Philips Healthcare i alle deler av helsesektoren. Drivkraften v?r er relevant meningsfylt innovasjon.
? Som en del av den medisinske teknologibransjen tror vi p? at vi som innovat?rer og partnere kan bidra til nytenkning og forbedring av produktiviteten i helsesektoren. P? den m?ten kan vi v?re med p? ? skape en b?rekraftig, rimelig og fremtidsrettet helseomsorg, sier Karen.
Karen understreker betydningen av godt lederskap b?de i offentlig og privat sektor for ? ?ke satsingen p? b?redyktig innovasjon. Hun mener at vi b?r se dagens utfordrende ?konomiske klima som en mulighet til ? investere i l?sninger som b?de vil forbedre menneskers liv og f?re til ?konomisk vekst.
Om Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is a diversified health and well-being company, focused on improving people?s lives through meaningful innovation in the areas of Healthcare, Consumer Lifestyle and Lighting. Headquartered in the Netherlands, Philips posted 2011 sales of EUR 22.6 billion and employs approximately 121,000 employees with sales and services in more than 100 countries. The company is a leader in cardiac care, acute care and home healthcare, energy efficient lighting solutions and new lighting applications, as well as male shaving and grooming, home and portable entertainment and oral healthcare. News from Philips is located at www.philips.com/newscenter.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #De Gr   #Hallvard Surlien   #Statsmininster Jens Stoltenberg   #Ungdom Gr