milj?

EN MEGET GENETISK VIKTIG ULV ER SKUTT!!

Myndighetene har skutt en genetisk viktig ulv uten f?rst ? unders?ke DNA-viktigheten!!! Dette er brudd p? loven og internasjonale avtaler. Hannulven som ble skutt i

Myndighetene har skutt en genetisk viktig ulv uten f?rst ? unders?ke DNA-viktigheten!!!
Dette er brudd p? loven og internasjonale avtaler. Hannulven som ble skutt i Sykkylven i M?re- og Romsdal 5. juni i ?r kommer fra det genetisk viktige Tiveden-reviret s?r i Sverige. Og stammer fra et finsk-russisk ulvepar som emigrerte til Norrbotten i Sverige vinteren 2012/2013. Genetisk er dette paret og deres avkom ulikt den skandinaviske ulvestammen. N? har myndighetene i Norge gjort den store tabben ? skyte en av disse genetisk viktige valpene UTEN f?rst ? unders?ke om dette er en genetisk viktig ulv. Bygdefolk for rovdyr stiller seg sv?rt kritisk til at det felles ulv f?r det er gjennomf?rt gentest.
Tidligere tok man DNA-pr?ver og sendte disse til analyse for ? v?re sikker p? at det ikke er genetisk viktig ulv som skytes. Da skal det kunne settes inn tiltak som for eksempel flytting av individet. Dette blir IKKE gjort av noen ulv som skytes n?, etter at regjeringen tillot et mye hurtigere uttak av ulv, hvor det ikke p? forh?nd unders?kes om det er genetisk viktig ulv!
DNA-analysen utf?rt av Rovdata (rovdata.no) i etterkant (!), viser n? at dette var en meget genetisk viktig ulv, som burde f?tt leve og som kunne tilf?rt den skandinaviske ulvestammen viktige gener!
Vi siterer fra Rovdata: ? For ulvebestanden hadde det vore gunstig om denne ulven hadde f?tt lov til ? leve. Ulven i Skandinavia har sterk innavl. Denne ulven var eigentleg friskt blod, seier seniorforskar ?ystein Flagstad i Rovdata.
Skytingen av denne genetisk viktige ulven betyr at myndighetene har brutt sine egne lover og internasjonale avtaler:
Det er slik at hvis det dreier seg om det forskerne kaller s?rledes verdifulle individer viser Bygdefolk for rovdyr til rovviltforlikets 2.2.21: Ved beslutning om uttak av et dyr skal det vurderes om det er mulig med flytting dersom individet er s?rlig verdifullt. Vi regner med at forvaltningen ved eventuelt uttak av ulv, f?rst unders?ker hvert individs genetiske verdi.
DN, Direktoratet for Naturforvaltning, og Naturv?rdsverket i Sverige inngikk ogs? 1. april 2012 en avtale med felles retningslinjer ang?ende f?re-var-hensyn i ulveforvaltningen, fordi man b?r fastsl? genetisk status for ulver som vurderes skutt. Retningslinjene inneb?rer blant annet at Fylkesmennene m? tillegge slik genetisk status vekt ved vurdering av fellingstillatelser p? ulv.
(http://www.dirnat.no/multimedia/52335/Felles-retningslinjer-for-forvaltning-av-genetisk-verdifulle-individer-i-den-skandinaviske-ulvepopulasjonen-1-april-2012.pdf&contentdisposition=attachment)
De ulver som er definert som genetisk verdifulle skal s? langt mulig unntas fra skadefelling/skyddsjakt og lisensfelling/licensjakt. I de tilfeller genetisk verdifulle individer registreres i Norge men der kriteriene for felling er tilstede, skal svenske myndigheter kontaktes for ? vurdere muligheten for ? flytte individet til Sverige som et alternativ til felling.
Det er ogs? slik at og at alle midler skal utpr?ves f?r en g?r til felling i henhold til at Norge har undertegnet Bernkonvensjonen.
BLE NOE AV DETTE FORS?KT GJORT? NEI!
Bygdefolk for rovdyr minner om kunnskapsl?ftet og at forvaltningen av v?re rovdyr, ogs? ulv, skal bygge p? kunnskap fra forskning. Ikke kun baseres p? rovviltforliket fra 2011, som har vist seg ? v?re en tragedie for rovdyra. Med begrunnelse i Rovviltforliket settes gang p? gang hensynet til beitedyra fremfor v?re utrydningstruete rovdyr.
Kunnskap og forskning b?r settes i h?ysetet i forvaltingen av rovdyra v?re, det motsatte har alvorlige konsekvenser for ulvestammen, ?kosystemet og naturen v?r. Ulven har, som toppredator, har ogs? en viktig rolle i ?kosystemet. Bygdefolk for rovdyr stiller sp?rsm?l ved forvaltningen/myndighetenes prioriteringer, og h?per at vedtak i fremtiden ogs? vil ta st?rre hensyn til tilstanden til ulvebestanden v?r, og ikke kun prioritere beitedyr p? bekostning av de f? ulvene vi har.
Det er vel ikke slik at all ulv i en region skal tas ut kun fordi den er observert/sporet der, og det ogs? uten at dyret har gjort skade. Akkurat n? virker det som om landet v?rt skal renskes for rovdyr og spesielt ulv.
V?r marginale ulvebestand som er genetisk svekket m? tilf?res nytt blod. Vedtak etter vedtak gj?res som desimerer den marginale ulvebestanden ytterligere. All ulv som befinner seg utenfor ulvesonen skytes n? vekk i et raskt tempo. Dette er ikke kunnskapsbasert forvalting av en truet og fredet dyreart, som er oppf?rt p? den Norske R?dlisten av 2010 som sterkt truet!
Bygdefolk for rovdyr vil sende klage p? skytingen av denne genetisk viktige ulven til Klima- og milj?vernministeren, Milj?direktoratet og statsminister Erna Solberg.
Er det ?nskelig med uttalelse/intervju med leder Lars-Erik Lie er det bare ? ta kontakt enten direkte, eller via presseansvarlig:
Leder Lars-Erik Lie: mobil 942 99 980
Med vennlig hilsen
Ingunn Lund-Vang
Presseansvarlig
Bygdefolk for rovdyr
Mobil: 91 81 74 53
Mail: [email protected]
www.bfrnorge.no
Facebook: https://www.facebook.com/bfrnorge

BFR vil fokusere p? en levende natur, et komplett ?kosystem med stort biologisk mangfold, der b?de byttedyr og rovdyr skal f? leve under minimal mennesklig p?virkning. Vi ?nsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og rovfuglene i Norge. Videre s? opplever vi at det er mye feilinformasjon om rovdyrene og folk vet lite om rovdyrene. Mange frykter rovdyr, men er det egentlig en vektig grunn for ? gj?re det? Les om norske rovdyr og rovfugler p? v?r info. side.
025100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy