Vann

En mer klimavennlig framtid

Fra nytt?r bidrar norske str?mkunder til ?kt produksjon av fornybar kraft gjennom elsertifikatordningen. Pengene hentes inn over str?mregningen.
– Vi trenger mer fornybar str?m. Gjennom elsertifikatordningen bidrar norske str?mkunder til utbygging av fornybar kraftproduksjon. Ekstrakostnaden for den enkelte str?mkunde er begrenset, men elsertifikatene gj?r oss bedre rustet til en mer klimavennlig framtid, sier vassdrags- og energidirekt?r Per Sanderud.
Fra 2. januar 2012 kan produsenter av fornybar kraft s?ke NVE om deltakelse i elsertifikatordningen. Alle som investerer i produksjon av str?m basert p? fornybare energikilder, som vann, vind og bioenergi, kan f? elsertifikater.
Str?mkundene finansierer st?tteordningen over str?mregningen. Fra nytt?r skal elsertifikatkostnadene ligge inne i prisen str?mkundene f?r oppgitt av kraftleverand?rene.
– ?kt produksjon av fornybar str?m setter oss i stand til ? ta n?dvendige grep for ? begrense klimautslippene fordi fornybar str?m kan erstatte energib?rere som f?rer til CO2-utslipp. Elsertifikatordningen f?r fram de beste prosjektene og gir oss mye fornybar kraft per investert krone, understreker Sanderud.
Fakta om elsertifikater
Fra 1. januar 2012 er Norge og Sverige ett felles elsertifikatmarked der m?let er ? ?ke den fornybare kraftproduksjonen med 26,4 TWh innen 2020. Det tilsvarer str?mforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger.
Str?mkundene i Norge og Sverige finansierer elsertifikatordningen over str?mregningen. Stortinget har bestemt hvor stor andel av str?mmen norske kraftleverand?rer skal kj?pe elsertifikater for hvert ?r (kvotekurven). Str?mkunder kan beregne sin ?rlige elsertifikatkostnad p? www.nve.no/elsertifikater .
Fra 2. januar 2012 kan produsenter av fornybar kraft s?ke NVE om deltakelse i elsertifikatordningen. S?knaden sendes inn via den offentlige skjemaportalen i Altinn. Anlegg som godkjennes vil f? elsertifikater i 15 ?r, eventuelt fratrukket tiden anlegget har v?rt i drift f?r 1. januar 2012.
NVE forvalter elsertifikatordningen i Norge. Gebyr for dekning av NVEs kostnader til saksbehandling og tilsyn kreves inn fra kraftprodusenter som f?r elsertifikater. Gebyret er satt til 30 000 kroner. En mindre ?rlig avgift kan bli innf?rt fra 2013.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Torodd Jensen, tlf 95 17 92 61
Kommunikasjonsr?dgiver Arne S?iland, tlf 40 21 01 50 0000

Similar Posts