Natursp?rsm?l

En milliard til fornybar energi og energieffektivisering

Innovasjon Norge og Enova g?r sammen i et krafttak for ? fremme forskning og teknologiutvikling rettet mot fremtidens energil?sninger.

? Denne felles utlysningen er statens bidrag til den norske satsningen p? fornybar energi og energieffektivisering. N? utfordrer vi n?ringslivet til ? gripe de mulighetene dette gir

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy