Vann

– En skam at Norge investerer i atomv?pen

Gr?nn Ungdom, Milj?partiet De Gr?nnes ungdomsparti, var i dag med ? m?te statssekret?r Hilde Singsaas for ? kreve at Oljefondet trekker ut sine investeringer i atomv?pen. Hele 17 organisasjoner st?r samlet bak kravet.
L?rdag kom det frem i en rapport fra ICAN at det norske Oljefondet investerer i selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til ? opprettholde Storbritannias, Frankrikes og USAs atomv?penprogram.
– Det er en skam at Norge investerer i atomv?pen, samtidig som vi desperat pr?ver ? opprettholde bildet av fredsnasjonen Norge, sier Hallvard Surlien, talsmann for Gr?nn Ungdom.
Norge har over lang tid hatt et m?l om ? f? p? plass et reelt totalforbud mot atomv?pen. Gr?nn Ungdom mener dette arbeidet er viktigere enn noen gang, og etterlyser handlingsvilje hos Regjeringen.
– Det er utrolig at vi enda ikke har f?tt p? plass et internasjonalt forbud mot atomv?pen. Det minste vi kan gj?re er ? trekke seg ut av disse selskapene, men vi b?r ogs? ta initiativ til ? starte forhandlinger om en avtale som forbyr slike v?pen, mener Surlien.

Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy