Natursp?rsm?l

Endret konsesjon for fjernvarmeanlegg p? Gj?vik

NVE har gitt Eidsiva Bioenergi AS en revidert tillatelse til ? bygge og drive et 117 MW fjernvarmeanlegg i Gj?vik kommune, Oppland fylke. Konsesjonen inneb?rer etablering av en varmesentral i Kallerudlia 9 istedenfor varmesentral som tidligere meddelt i Kallerudlia 16.
Meddelte konsesjon erstatter fjernvarmekonsesjon meddelt Eidsiva Bioenergi AS 25.6.2010. Etter NVEs vurdering er en endret lokalisering fra Kallerudlia 16 til Kallerudlia 9 en mer gunstig plassering mht effektiv drift av fjernvarmeanlegget. Etter NVEs vurdering medf?rer ikke endringen av lokalisering vesentlige virkninger for omgivelsene. Eidsiva Bioenergis endelige tomtevalg i Kallerudlia 9 et resultat av grundige utredninger og i tr?d med Gj?vik kommunes planvedtak for anlegget.
For mer informasjon, kontakt:
Overingeni?r Mathilde Berg, tlf 22 95 92 21
Prosjektleder fjernvarme J?rgen Kocbach B?lling, tlf 22 95 98 54 0000

Similar Posts