Milj?politikk

Energidagenes hederpris til byggforsker

Total har som operat?r av utvinningstillatelse 102C gjort et mindre gass-kondensatfunn i unders?kelsesbr?nn 25/5-7 p? David prospektet. Det norske har en eierandel p? 10 prosent i funnet.
Br?nnen er lokalisert ca 20 km kilometer nord-?st for Heimdal feltet i Nordsj?en.
Prim?rt letem?l for br?nnen var ? p?vise petroleum i reservoarbergarter fra Brent formasjonen av midtre jura alder. Sekund?rt letem?l var ? p?vise petroleum i reservoarbergarter fra Statfjord formasjonen av nedre jura alder.
Det ble p?vist gass-kondensat i Brent formasjonen. Statfjord var vannb?rende i br?nnen. St?rrelsen p? funnet er mellom 15 og 20 millioner fat olje ekvivalenter utvinnbare ressurser. Br?nnen ble ikke formasjonstestet, men det er utf?rt omfattende datainnsamling og pr?vetaking.
Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere infrastrukturl?sning for prosessering av gass-kondensat p? Heimdalfeltet og videre eksport.
Br?nnen er den f?rste letebr?nnen i utvinningstillatelse 102C.
Br?nnen ble boret til et vertikalt dyp av 3045 meter under havflaten, og ble avsluttet i Hegre formasjonen av trias alder.
Havdypet er 119 meter. Br?nnen blir n? plugget og forlatt.
Br?nn 25/5-7 ble boret av Ocean Vanguard, som n? skal til utvinningstillatelse 029 i Sleipner-omr?det i Nordsj?en for ? bore br?nn 15/6-11 der ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er operat?r.
Rettighetshavere i utvinningstillatelse 102C er Total E&P Norge AS (40 %), Petoro AS (30 %), Centrica Resources (Norge) AS ( 20 %) og Det norske (10 %).
Kontakter:
Knut Evensen, Direkt?r Investorkontakt: +47 950 77 622
Torgeir Anda, Direkt?r Kommunikasjon: +47 991 12 203

Om Det norske
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operat?r for 35 lisenser. Det norske er nest st?rst p? norsk sokkel i antall operat?rskap og letevirksomhet.

I 2009 var selskapet operat?r for ni boreoperasjoner, og den h?ye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten p? en sikker og ansvarlig m?te i n?rt samarbeid med myndighetene. Det norske har rundt 200 ansatte.

Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har ogs? kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert p? Oslo B?rs (‘DETNOR’).0000

Similar Posts