Milj?politikk

Energimesse hos Jula: Jula arrangerer en stor energimesse 29.-31. oktober.

Ny Enovatildeling til

Enova har besluttet ? tildele st?tte til utbygging av Midtfjellet vindkraftanlegg i Fitjar kommune. St?ttebel?pet er p? 346,5 millioner kroner. Anlegget har en ?rsproduksjon p? om lag 165 GWh. Det tilsvarer ?rsforbruket av elektrisitet til om lag 8000 husstander.

– Fornybar energiproduksjon er et viktig satsingsomr?de for regjeringen. De siste to ?rene har Enova gitt st?tte til vindkraftanlegg med en produksjon p? n?r 1 TWh/?r. Med denne tildelingen er det bevilget 1 milliard kroner til vindkraft i ?r. I tildelingsbrevet for 2010 ga jeg klare signaler til Enova om ? fortsette vindkraftsatsingen. Dagens tildeling bekrefter denne satsingen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Tildelinger av st?tte til vindkraft skjer etter s?knad til Enova. Enova hadde s?knadsfrist i sitt vindkraftprogram i 29. januar, og tildelte st?tte til tre vindkraftprosjekter i mai i ?r. De prosjektene som gir mest energi for st?ttemidlene prioriteres.

Olje- og energidepartementet ga konsesjon til Midtfjellet vindkraftanlegg 28. mai 2008.

Enova er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet og er regjeringens viktigste verkt?y i satsingen p? en milj?vennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova tar selv beslutning i enkeltsaker. Olje- energidepartementet deltar ikke i behandlingen av enkeltsaker og er ikke klageinstans for beslutninger fattet av Enova.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy