Klimasp?rsm?l

Enova har vurdert Riksrevisjonens rapport om selskapet: Kurs mot fastsatt hovedm?l

I Norge vil klimaendringene gi temperatur?kning og hyppigere intens nedb?r. Dette vil f?re til flere skred og flere intense lokale regnflommer. Vi ser at det er ?kende forventninger til hva myndighetene skal gj?re for ? trygge folks hverdag. Er vi beredt til ? m?te disse utfordringene og klarer vi ? innfri folks forventninger?
I det siste har skredsenter og skredvarsling v?rt debattert i mediene. P? Skred- og vassdragsdagene m?ter du forskere og forvaltningen som jobber med hvordan vi skal forebygge ulykker fra flom og skred i fremtiden.
Fra programmet:
Kartlegging av skredutsatt omr?der i kommunene
Erfaringer fra krisesituasjoner: Namsos, Hvittingfoss, Numedalsl?gen
Flom i tettsteder
Skred- og vassdragsdagene arrangeres i Larvik i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Pressen inviteres til ? delta
Tid : 19.-20. april
Sted : Farris Bad http://kart.gulesider.no/m/p2drB
Program for seminaret
Kontaktperson:
Erik Due, kommunikasjonsr?dgiver
Mobil: 90991400, e-post: [email protected]
Relaterte lenker: Ingen informasjon Kontaktperson: Ingen informasjon Bedriftens nettside:0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Einar Gerhardsens   #Kontaktperson Ingen   #Trond Giske