Klimasp?rsm?l

Enova-millioner til fjernvarme i Sandnessj?en

Forskningsminister Tora Aasland er positiv til ? opprette nye forskningssentre for klimaforskning. I g?r fikk hun overrakt Klima21-strategien.
Statsr?den fremhever den gode erfaringen med forskningssentrene for milj?vennlig energi (FME). De ?tte FME-ene ble etablert i fjor innenfor offshore vind, sol, bio, milj?vennlig kraftproduksjon og CO2-h?ndtering.

– Jeg ser for meg at vi m? ha et system for ganske lang tid framover med sentre ogs? innenfor klimaforskningen. For meg er det et viktig virkemiddel, men jeg kan ikke svare eksakt p? verken om det blir nye forskningssentre, hvor mange det eventuelt blir og hvordan en eventuell tidsplan blir, sier hun.
Mer samfunnsvitenskapelig klimaforskning
Siri Hatlen, leder av styringsgruppen for Klima21, la spesielt vekt p? at den samfunnsvitenskapelige forskningen innenfor klima m? styrkes.
– Vi anbefaler at den raskeste veksten i budsjettene kommer i den samfunnsvitenskapelige forskningen, sa Hatlen.

Kunnskapsminister Tora Aasland og leder av styringsgruppen for Klima21 Siri Hatlen. Foto: Claude R. Olsen

Vil holde trykk p? saken
Kunnskapsminister Tora Aasland som hadde bestilt strategien var forn?yd med det hun h?rte.
– Jeg skal love at jeg skal holde sterkt trykk p? saken og ta rapporten med meg til regjeringens framtidig behandling.
Den viktigste oppgaven hun ga styringsgruppen var ? lage en strategi der forskning kan gj?re en forskjell og der politikerne ser at de trenger forskning i tillegg til alle andre typer virkemidler.
– Det har v?rt satset betydelig p? alternativ energi, og karbonfangst og lagring har v?rt et meget viktig tema etter klimaforliket i Stortinget, og utfordringen n? er ? gj?re dette enda bredere og fange opp helheten i klimaforskningen, sier forskningsministeren.

Inspirert av Energi 21
Strategiprosessen Klima21 er inspirert av en tilsvarende prosess for milj?vennlig energi, Energi21, som resulterte i en kraftig ?kning i innsatsen p? fornybar energi og CO2-h?ndtering. Styringsgruppen for Klima21 ?nsker et tilsvarende l?ft for klimaforskning.

– Klima21 omfatter resten av klimaforskningen der vi anbefaler en rask budsjettvekst, sier Hatlen.

Fast ordning
Styringsgruppen anbefaler at Klima21 blir en permanent ordning som b?de kan v?re r?dgiver for regjeringen og v?re m?teplass for forskere, forvaltning, n?ringslivet og milj?organisasjonene.
– Vi tror p? en aktiv bruk av forskningsbaserte beslutningsprosesser, sier Siri Hatlen.

Noen viktige anbefalinger i Klima21-strategien:
? Bevilgningene til klimaforskning over statsbudsjettet m? 2015 v?re minst én milliard kroner over niv?et i 2010.
? Statsministeren b?r etablere et klimavitenskapelig r?d hvor forskere, regjeringen og sentrale politikere m?tes for dialog og kunnskapsutveksling.
? Etablere langsiktige og n?ringsrettede forskningssentre etter nasjonal konkurranse.
? Etablere langsiktig finansierte samfunnsvitenskapelige forskningssentre.
Milliardveksten er foresl?tt fordelt med 500 millioner kroner til forskning for ? redusere klimagassutslippene, 250 millioner kroner til forskning om klimasystemet og 250 millioner kroner til forskning p? konsekvenser og tilpasninger til klimaendringer.
Den ambisi?se strategien ble overlevert kunnskapsminister Tora Aasland 1. februar etter et dr?yt ?rs arbeid.0000

Similar Posts