Natursp?rsm?l

Enova Regnmakernes Vennergidag arrangert i Troms?: – Perfekt avslutning p? et ?r med l?ring om energi

Et sommervarmt Troms? med str?lende sol tok i dag i mot n?r 5000 elever fra Troms? og omegn til ?rets h?ydepunkt for Regnmakerne: Vennergidagen 2011.

Et sommervarmt Troms? med str?lende sol tok i dag i mot n?r 5000 elever fra Troms? og omegn til ?rets h?ydepunkt for Regnmakerne: Vennergidagen 2011.
Arrangementet fant sted i Telegrafbukta i Troms?, og for elevene er dette h?ydepunktet etter ? ha forberedt seg til dagen ved ? gjennomf?re energioppgaver og hatt energi og klima som tema i undervisningen.
Regnmakerne er Enovas konsept for barn og unge. M?let er ? skape engasjement og ?ke barns kunnskap og interesse innen energi og klima. Gjennom dette konseptet introduseres gode energivaner for fremtidens beslutningstakere som m?ter Regnmakerne p? skolen, p? internett, p? TV og andre steder.
Vennergidagen 2011 ga barna mulighet for ? gj?re en lang rekke praktiske aktiviteter som har med energi og energibruk ? gj?re. I Telegrafbukta i dag kunne de pr?ve seg p? bl.a. musefellebilrace, dragkamp, vannhjul, kjempespretterter, vannraketter, solenergitester, fl?terace, Regnmakerdans – mer enn 35 aktiviteter!
Bes?k av Energi-VIPer
Regnmakernes Vennergidag i Troms? ble beh?rig bes?kt av toppfolk fra landets ledelse innen energi og milj?vennlig energibruk. B?de statssekret?r Eli Blakstad fra Olje- og Energidepartementet og adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova var tilstede.
– Dette er et veldig flott arrangement som er et skoleeksempel p? hvordan man kan engasjere og inspirere den oppvoksende generasjon i viktige energi- og klimasp?rsm?l, sa statssekret?r Blakstad.
– Vi ser hvor viktig det er ? skape nysgjerrighet og forme holdninger for den kommende generasjonen. Dette er skoleelever som om f? ?r selv skal bygge hus og tenke milj?vennlig n?r det gjelder energi. Samtidig er Regnmaker-aktivitetene viktige i forhold til rekruttering av fremtidens ingeni?rer og realfag-studenter, sa Blakstad, som var veldig glad for ? ta turen til Troms?.
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova var ogs? imponert.
– Regnmaker-konseptet er en inspirerende m?te for elevene ? l?re om klima, energi og milj?tiltak. Over 40.000 elever landet over har gjennom skole?ret hatt Regnmaker-aktiviteter i undervisningen, og Vennergidagen er h?ydepunktet etter en lang prosess. I ?r er det ?ttende gang Vennergidagen arrangeres. Regnmakerne har utviklet seg til p? bli et robust undervisningsprogram, sa Nakstad.
Ogs? ordf?rer Arild Hausberg fra arrang?rkommunen Troms? var entusiastisk tilstede.
– Det er fantastisk for Troms? kommune ? f? arrangere Vennergidagen. Hele prosessen bak og deltakelsen fra skoler, elever og l?rere har v?rt imponerende. At det hele blir gjennomf?rt p? en s? bra m?te i et praktfullt sommerv?r, gj?r dette til en energiens 17. mai. Denne dagen er som en bel?nning for elevenes arbeid med et viktig tema gjennom hele ?ret, sa ordf?rer Hausberg.
Ved siden av elever fra skoler i Troms? kommune, deltok elever fra de omkringliggende kommunene Balsfjord, Karls?y, Lenvik, Storfjord, M?lselv og Lyngen.
Vennergidagen 2011 ble avsluttet med stort sceneshow med NRK-programleder Stian Barsnes Simonsen som konferansier og en rekke kjente artister.
?rets Regnmakerskole
Av alle landets Regnmakerskoler ble Unneberg skole, Sandefjord kommune, utpekt til ?rets Regnmakerskole. Skolen har gjort en solid Regnmakerjobb dette skole?ret. Alle trinn fra 4. til 7. har gjort Regnmakeraktiviteter, og elevene har til og med involvert foreldre i arbeidet med ? spare energi! Enova Regnmakerne er veldig forn?yd med innsatsen fra skolen og ved siden av et stipend p? kr 10.000,- ble fire elever og en l?rer invitert til Vennergidagen i Troms? og hedret for sin innsats.
(bildetekst: RegnmakerneVD11_1.jpg: : Statssekret?r Eli Blakstad i Olje- og energidepartementet hedret elevene f.v. Charlotte Nilsen, Mona Semming, Muslim Murzabekov og Leander Gangs? fra Unneberg skole, Sandefjord. Bak: L?rer Mariann Arvesen. (Foto: Kaja Baardsen)
(bildetekst: RegnmakerneVD11_2.jpg: Stolte vinnere av ?rets Musefellebilrace med ordf?rer Arild Hausberg i Troms? kommune (bak t.v.), statssekret?r Eli Blakstad i Olje- og energidepartementet, og adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova. (Foto: Kaja Baardsen)
————————————————————-
For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Pressekontakt Enova Regnmakerne: Jan Bjerkfelt, mobil 920 62 666
Regnmakeransvarlig Enova: Anne Marie Abelgaard, mobil 4745 2292
Arrangementsansvarlig Vennergidagen 2011: Liv Randi Lindseth, mobil 9522 0482
www.regnmakerne.no
Enova er det statlige foretaket som jobber for en milj?vennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova Regnmakerne er Enovas konsept for barn og unge.
www.enova.no0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy