Milj?teknikk

Eolus vind Norge AS inng?r vindkraftsamarbeid med Statskog SF

Foto: prosjektleder Gustav Grumert (privat)
Eolus vind Norge AS har undertegnet en avtale med Statskog SF om ? etablere vindparker p? utvalgte omr?der p? Statskog sine eiendommer. Avtalen vil gi Eolus vind Norge AS muligheter til ? tegne leieavtaler p? de eiendommer som Statskog SF og Eolus vind Norge As finner interessante for utvikling av vindkraftprosjekter. Statskog SF er Norges st?rste grunneier, og eier ca. 20 % av Norges grunn.
“Vi er sv?rt forn?yd med at vi har f?tt denne tilliten av Statskog SF, og ser p? avtalen som en viktig del for v?rt arbeid med ? utvikle v?r internasjonale prosjektportef?lje” sier prosjektleder Gustav Grumert.
Kontaktperson i Statskog SF er Sven Terje Solum, tlf. 957 99 330, [email protected]

Similar Posts