Vann

Epsilon blir Gold Partner til Microsoft ? for andre ?ret p? rad

Konsulentvirksomheten Epsilon f?r igjen anerkjennelse av verdensledende Microsoft, som for andre ?r p? rad oppnevner Epsilon til Microsoft Gold Certified Partner.
? Vi ser p? denne oppnevnelsen som et resultat av at Epsilon besitter veldokumentert ekspertise og har vist evne til ? tilgodese kundenes behov n?r det gjelder Microsofts produkter.
Det sier Mats Boström, konsernsjef i Epsilon, og han fortsetter:
? Vi er naturligvis sv?rt glade og legger n? listen enda h?yere for ? fortsette ? leve opp til Microsofts tillit.
Microsoft har nylig ?kt kravene til samarbeidsbedrifter som kan bli aktuelle for ? oppn? status som Microsoft Gold Certified Partner. Det inneb?rer blant annet krav til h?yere kompetanse og flere kundereferanser.
? Nettopp det faktum at Microsoft setter h?ye krav til oss samarbeidsbedrifter, er ekstra stimulerende. Epsilon har i l?pet av ?ret m?tt disse kravene med satsing p? kompetanseutvikling og sertifisering for konsulentene v?re, og resultatet er at vi n? g?r videre som gullpartner til Microsoft, sier Mats Boström.
Epsilon har som Microsoft Gold Certified Partner et tettere samarbeid med Microsoft, som blant annet inneb?rer ?kt tilgang til programvare, lisenser, support og oppl?ring.
? Det tette samarbeidet med Microsoft, som f?rst og fremst er rettet mot kompetanseomr?det Web Development, gj?r at vi raskere og mer fremtidssikret kan utvikle l?sninger av enda h?yere kvalitet, sier Dennis Lundkvist, IT-sjef i Epsilon.
For mer informasjon, kontakt:
Mats Boström, konsernsjef Epsilon
Mobil: +46 (0)703 79 07 45
E-post: [email protected]
Dennis Lundkvist, IT-sjef Epsilon
Telefon: 0703 – 79 07 29
E-post: [email protected]
www.epsilonsolutions.no
www.epsilon.nu
Ut fra et nytt syn p? konsulentrollen tilbyr Epsilon et bredt utvalg av ekspertise innen teknologi- og systemutvikling. Med en organisasjon som er nyskjerrig, v?ken og fleksibel, skaper vi l?sninger som tilf?rer v?re kunder, medarbeidere og nettverk betydelig vekstkraft.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy