Natursp?rsm?l

Erik Solheim p? synfaring til Flekker?ya

Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim reiser onsdag 7. april p? synfaring til Flekker?ya i Kristiansand i samband med ei plansak i strandsona.
Fylkesmannen har reist innseiing til kommunens plan for Flekker?ya. ?rsaka er usemje om kva ein skal gjere med sj?buene i strandkanten og omr?da rundt. Saka ligg no til avgjersle i Milj?verndepartementet.
Erik Solheim skal sj? omr?det og m?te representantar for fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunen og andre ber?rte partar.

Program:
Kl. 14.30: Avreise med b?t fr? kai 6 nedanfor Tollbua i Kristiansand. Dei ulike partane legg fram sine syn under b?tturen.
Kl. 15.30: Ilandstiging p? M?b?s Dampersbrygge p? Flekker?ya. Kort synfaring, h?ve til separatintervju.
Ca kl. 16.15: Retur til Kristiansand
Pressa er invitert til ? vere med p? synfaringa.
P?melding til Ine B. Rolstad Hauklien hos Fylkesmannen i Vest-Agder
tlf 38 17 67 94
e-post:
Pressekontakt for Solheim:
Kommunikasjonsr?dgjevar Tone Hertzberg
mob. 911 91 313
e-post:

0000

Similar Posts