ESA har godkjent Enovast?tte til fem vindkraftprosjekter

EFTAs overv?kningsorgan har i dag godkjent at Enovas vedtak om st?tte til fem vindkraftprosjekter er lovlig i henhold til milj?st?tteregelverket.
De fem vindkraftprosjektene som er godkjent for st?tte er:
Selskap
Prosjekt
St?tte (mill NOK)
Kvalheim Kraft
Mehuken II
92,8
J?ren Energi
H?g J?ren
511,0
Nordkraft Vind
Nyg?rdsfjellet trinn II
200,1
Norsk Milj? Energi S?r
Lista
388,0
NTE Energi
Ytre Vikna
228,0
-Dette er en viktig avklaring som legger til rette for gjennomf?ring av disse prosjektene. Anleggene det er snakk om har en forventet samlet produksjon per ?r p? n?rmere 675 GWh. Det vil v?re et vesentlig tilskudd til produksjonen av fornybar energi i Norge, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
I henhold til milj?st?tteregelverket (?Guidelines on State Aid for Environmental Protection?) skal alle tilsagn om st?tte over 7,5 mill Euro godkjennes av overv?kningsorganet f?r st?tte kan utbetales.0000

Authors

Related posts

Top