Vann

– Et dyrefiendtlig statsbudsjett

(Oslo, 7. oktober) I forslag til statsbudsjettet som ble lagt fram i g?r foresl?s det kraftige kutt i st?tten til dyrevernorganisasjoner. Samtidig vil regjeringen opprettholde en massiv subsidiering av pelsdyr?ringen.

– Det er absurd at pelsn?ringen mottar 23 millionene bare i st?tte til fôr, mens norske dyrevernorganisasjoner fratas de f? midler de har til r?dighet. Regjeringen viser med dette at den ikke tar dyrevelferd p? alvor, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i Milj?partiet De Gr?nne.

Forslaget, slik det foreligger, inneb?rer en halvering av statsst?tten til Dyrevernalliansen fra 400 000 til 200 000 kr. Verken Dyrebeskyttelsen Norge eller NOAH – For dyrs rettigheter mottar st?tte for neste ?r. N? ?nsker De Gr?nne ? flytte midlene fra pels til dyrevern.

– Pelssubsidiering er elendig n?ringspolitikk. Pelsoppdrett gir uforutsigbar avkastning, genererer kun et f?tall arbeidsplasser og er en lite fremtidsrettet. Isteden burde felleskapets midler g? til dyrevelferd, sier Marcussen.

###

Mer informasjon:
* Prop. 1 S (2011?2012) Kapittel 1138, St?tte til organisasjonar m.m.
* De Gr?nnes arbeidsprogram 2011-2013, Dyrs rettigheter.

Kontakt:
Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne
e-post: [email protected]
telefon: 905 71 8470000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy