Natur

Etablerer samarbeid om vindkraft p? Fosen

De fire kraftselskapene Statkraft, NTE, Agder Energi, og Tr?nderEnergi har inng?tt intensjonsavtale om ? etablere et samarbeid om utbygging og drift av Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan, som er tre av ni konsesjonsgitte vindprosjekter p? Tr?ndelagskysten. Samarbeidet ?ker sannsynligheten for at disse tre vindparkene blir bygd, og for nettilgang ogs? til de ?vrige konsesjonsgitte parkene p? Fosen.

Partene innleder n? forhandlinger med sikte p? ? etablere et felles selskap som skal eie de tre vindparkene. Den samlede kapasiteten p? de tre prosjektene er over 600 MW, og en investeringsbeslutning for de tre parkene vil medf?re at Statnett kan fatte beslutning om ? bygge ny sentralnettslinje fra Namsos til Storheia.
I 2013 ga Olje- og energidepartementet konsesjon til vindparker og kraftlinjer i Midt-Norge som til sammen kan gi det st?rste l?ftet for fornybar energiproduksjon i Norge p? mange ?r, med samlede investeringer opp mot 20 milliarder kroner. Vindparkene og kraftlinjene i omr?det er gjensidig avhengige av hverandre for ? kunne realiseres.
De to eksisterende vindkraftselskapene som har konsesjonene p? Fosen, Sarepta Energi og SAE Vind, fortsetter utviklingen av de ?vrige parkene. Det betyr at Sarepta Energi, som eies av Tr?nderEnergi og NTE i fellesskap, skal arbeide videre for ? bygge Ytre Vikna 2, Harbaksfjellet, S?rmarkfjellet og Fr?ya p? til sammen 436 MW. SAE Vind, eid av Agder Energi og Statkraft, videref?rer arbeidet med utvikling av Svarthammaren og Geitfjellet i Snillfjord og utvidelsen av Hitra vindpark, til sammen 395 MW.
I et nytt vindkraftselskap vil Statkraft eie 50,1 prosent, Agder Energi 20,9 prosent og de tr?nderske kraftselskapene NTE og Tr?nderEnergi vil eie 14,5 prosent hver. Partene er videre enige om at Statkraft skal v?re ansvarlig for utvikling, utbygging og drift av vindparkene p? vegne av selskapet.
Partene har som m?l ? ta investeringsbeslutning for utbygging av de tre prosjektene i l?pet av f?rste halv?r 2015, forutsatt l?nnsomhet i prosjektene. Samlet investeringsbehov for de tre vindparkene er om lag 7 milliarder kroner. Selskapet vil legge til rette for en ekstern egenkapitalinnhenting i forkant av en investeringsbeslutning. Samarbeidet gir de fire eierne ?kt fleksibilitet til ? vurdere hvor mye kapital de ?nsker ? investere i den videre vindkraftutbygginga.
Kontakt:
– Agder Energi: kommunikasjonsdirekt?r Christian Altmann, mobil 909 68 541
– Tr?nderEnergi: sjef for samfunns- og myndighetskontakt Ingrid Aune, mobil 980 59 711
– NTE: konserndirekt?r kommunikasjon og samfunnskontakt Inge Bartnes, mobil 952 36 748
– Statkraft: kommunikasjonssjef Torbj?rn Steen, mobil 911 66 888

Vedlegg: Fakta om de tre vindkraftprosjektene og selskapene

De tre vindkraftprosjektene
– Den totale produksjonen av fornybar energi fra de tre parkene tilsvarer det ?rlige str?mforbruket til om lag 100.000 husstander, rundt 2.000 GWh.
– Vindkraftprosjektet Roan p? Fosen i S?r-Tr?ndelag har konsesjon p? 300 MW og eies av Sarepta AS. Selskapet eies av NTE og Tr?nderEnergi med 50 % hver.
– Vindkraftprosjektene Storheia (220 MW) og Kvenndalsfjellet (120 MW) p? Fosen i S?r-Tr?ndelag eies av SAE Vind DA, som eies av Statkraft og Agder Energi med henholdsvis 62 % og 38 % hver.
Selskapene
Agder Energi:
– Eiet av 30 kommuner p? Agder (54,5 %) og Statkraft (45,5 %)
– Blant landets st?rste kraftkonsern, med virksomheter innen bl.a. kraftproduksjon, kraftdistribusjon, fjernvarme, kraftomsetning og entrepren?r
– ?rlig kraftproduksjon ca 8.000 GWh
– ?rlig omsetning (2013) ca 9,9 mrd kroner
– Antall ansatte 1.550

Tr?nderEnergi:
– Tr?nderEnergi eies av 24 kommuner i S?r-Tr?ndelag og Nordm?re Energiverk AS
– Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi samt distribusjon av energi
– ?rlig kraftproduksjon 2.000?2.500 GWh
– ?rlig omsetning ca 1,7 mrd kroner
– Antall ansatte ca 500
NTE:
– Eid av Nord-Tr?ndelag Fylkeskommune
– Virksomheten omfattes produksjon og salg av energi, distribusjon av energi, utbygging og salg av fiberbredb?nd og innholdstjenester, salg av elektroinstallasjonstjenester
– ?rlig kraftproduksjon ca 4.000 GWh
– ?rlig omsetning ca 3,5 mrd kroner
– Antall ansatte ca 700
Statkraft:
– Heleid av den norske stat
– Europas st?rste produsent av fornybar energi
– Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme ? og er en stor akt?r i europeisk krafthandel
– ?rlig kraftproduksjon ca 55.900 GWh
– ?rlig omsetning (2013) 47,5 mrd kroner
– Antall ansatte ca 3.600

Bilde: Arkivfoto

Om Agder Energi
Agder Energi er landets tredje st?rste energiprodusent. Konsernet er eid av kommunene p? Agder (54,5 %) og Statkraft Holding (45,5 %). Selskapet har hovedkontor i Kristiansand.
Konsernets forretningsomr?der er organisert i en rekke datterselskaper, med omfattende virksomhet flere steder p? Agder. I tillegg eier selskapet kraftstasjoner og overf?ringslinjer i Telemark og har medeiendomsrett til produksjonsanlegg i Rogaland.4040

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Elling Dybdal   #Erik Espeset   #TAFJORD   #TUSSA