Natursp?rsm?l

Etablering av ABC EnergiConsult AS

31-03-2011 09:11 ABC EnergiConsult AS I februar i ?r ble selskapet ABC EnergiConsult AS etablert for ? tilby konsulenttjenester knyttet til energieffektivisering i bygg. Selskapet opplever stor ettersp?rsel og har allerede sikret store deler av ?rets omsetning.

I februar i ?r ble selskapet ABC EnergiConsult AS etablert for ? tilby konsulenttjenester knyttet til energieffektivisering i bygg. Selskapet opplever stor ettersp?rsel og har allerede sikret store deler av ?rets omsetning.
Bakgrunn
Med nyetableringen ?nsker selskapet ? bli en konkurransedyktig tilbyder ovenfor eiere av n?rings- og offentlige bygg som har krav p? seg til ? energimerke sine bygg. Det er Arnulf Pettersen som er ansvarlig for selskapet. Pettersen er h?gskoleingeni?r VVS og bedrifts?konom. Han kommer fra stillingen som Fagansvarlig Energi i GK Norge AS, hvor hovedoppgavene var ? utvikle organisasjon og tilbud knyttet til energisparing i bygg ovenfor eiendomsmarkedet i region Nord. Pettersen har tidligere erfaring som Forretningsutvikler i samme selskap, samt som r?dgivende ingeni?r i Norconsult AS.
Tjenester
I tillegg til energimerking av bygg tilbyr ABC EnergiConsult AS ogs? andre tjenester innenfor energi og VVS, slik som energianalyser/-beregninger, termografering, utredninger omkring inneklima/ventilasjon og generell teknisk og administrativ r?dgiving knyttet til bygg.
Oppdrag
?Vi opplever allerede stor ettersp?rsel etter v?re tjenester? sier Arnulf Pettersen som bekrefter at store deler av ?rsomsetningen 2011 allerede er sikret. Kundene er b?de st?rre landsdekkende og mindre lokale eiendomsbesittere med b?de store og sm? bygg.
Geografisk vil selskapet konsentrere seg om oppdrag i Midt-Norge. ?Pr. i dag har vi oppdrag b?de i Trondheim, Kristiansund, Molde og ?lesund. I forrige uke var jeg p? befaring p? 4 bygg p? ?stlandet, men det er kun unntaksvis? sier Pettersen med et smil.

Energimerking av bygninger
?Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg? tr?dte ikraft 1.januar 2010. I denne er eiere av n?ringsbygg p?lagt ? f? utstedt en energiattest hvis bygget har et bruksareal p? over 1000m? eller skal selges/leies ut.
Ved salg eller utleie skal energiattesten f?lge som del av eventuell markedsf?ring.
M?lsettingen med ordningen er ? ?ke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsl?sninger og
l?sninger som kan gj?re boligen eller bygningen mer energieffektiv.
?Siden energiattesten ogs? skal inneholde et forslag til tiltaksliste vil man ogs? gjennom ? energimerke bygget f? en god oversikt over aktuelle tiltak som kan redusere energibruken i bygget og gi b?de kostnadsbesparelser og milj?gevinster? sier Arnulf Pettersen.
?Gitt de h?ye energiprisene burde flere hatt fokus p? ? redusere forbruket i stedet for ? klage p? prisene? mener energir?dgiveren videre. ?Mange tror at energisparing er dyrt og krever store investeringer, men ofte ser vi at bare noen enkle grep kan gi betydelig reduksjon i energibruken?.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har n? gitt signaler om at de vil begynne ? f?re tilsyn med ordningen. Dette inneb?rer at de som ikke f?lger forskriften kan bli ilagt overtredelsesgebyr.
ABC EnergiConsult tilbyr tjenester knyttet til energieffektivisering i yrkesbygg, samt r?dgiving innen VVS-teknikk og byggadministrasjon.
Energimerking av bygninger
Energivurdering av tekniske anlegg
Energisparing
Energieffektivisering
Energir?dgiving
En?k
Energireduksjon
Energi
Str?msparing
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy