Natur

Etterlyser st?rre milj?ansvar hos bedrifter i Vest-Agder

Tenker gr?nt: ? Vi er opptatt av ? f? til en fornuftig gjenvinning av alle r?varer. Medlemskapet i Gr?nt Punkt er en fin m?te ? ta vare p? disse ressursene, sier Kenneth Langseth i Mandal Veveri.

Én av fem bedrifter i Norge dropper ? betale for gjenvinning av emballasje. Mandal Veveri tar imidlertid milj?ansvar p? alvor. ? Vi ?nsker ikke ? v?re gratispassasjer. For oss er det selvsagt ? bidra i milj?dugnaden, sier daglig leder Kenneth Langseth.
Kildesortering, innsamling, og gjenvinning er en viktig del av kampen for milj?et. Likevel er det i dag flere av dem som importerer og produserer varer som ikke betaler for gjenvinning av emballasjen. Hver femte bedrift p? landsbasis er per i dag ikke med i Gr?nt Punkts returordning for emballasje. Kenneth Langseth, daglig leder i Mandal Veveri, mener det er egoistisk ? st? utenfor gjenvinningsordningen.
? Som medlem i Gr?nt Punkt deltar vi i en nasjonal ordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Bedrifter m? ikke gj?re seg til gratispassasjerer, men ta sin del av milj?ansvaret, oppfordrer Langseth.
Bedrifter som velger ? st? utenfor ordningen, er ikke med p? ? ta sin del av milj?ansvaret, men sender regningen videre til andre. I verste fall kan dette f?re til at returordningen faller bort, eller at vi f?r dyrere, statlige ordninger som ikke er ?remerket form?let.
Krav fra det offentlige
I 1995 vedtok Stortinget at n?ringslivet selv skal organisere returordninger for gjenvinning av brukt emballasje. Gr?nt Punkt er n?ringslivets redskap for ? sikre finansieringen av disse returordningene. Fornyings- og administrasjonsdepartementet besluttet i 2009 at offentlige virksomheter skal kreve at deres leverand?rer er medlem i en returordning for brukt emballasje. Dette gj?r det ogs? vanskeligere for bedrifter ? st? utenfor den felles milj?dugnaden.
I Vest-Agder er 141 bedrifter medlem av ordningen per dags dato.
? Mandal Veveri jobber aktivt for milj?et. Vi b?de kildesorterer og energi?konomiserer. Dessuten setter vi krav til v?re leverand?rer at de kan vise til aktivt milj?arbeid blant annet gjennom Gr?nt Punkt-merking, ISO-sertifisering og andre milj?merkinger, forteller Langseth.
Sniker seg unna
I 2012 s?rget bedrifter som var medlem av Gr?nt Punkt for en reduksjon i CO2-utslipp p? 400 000 tonn.
? V?re medlemmer gj?r i dag en fantastisk innsats for milj?et og samfunnet. Det er viktig at all emballasje samles inn, sorteres, og blir gjenvunnet, samtidig som det b?r v?re en rettferdig fordeling av gjenvinningskostnadene. Dessverre er det slik at noen virksomheter st?r utenfor ordningen og dermed gj?r seg til gratispassasjerer, forklarer Jaana R?ine, administrerende direkt?r i Gr?nt Punkt Norge.
(Av Maren Bleskestad, Pressenytt)
Dette betyr medlemskap i Gr?nt Punkt Norge:

Gr?nt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp. I tillegg drifter Gr?nt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong p? vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Avdelingsleder Erik   #BTA   #HMS   #Veidekke Entrepren