Vann

F?rre bytte kraftleverand?r

NVEs leverand?rskifteunders?kelse viser at 163 300 husholdningskunder fant ny kraftleverand?r i ?rets tre f?rste kvartaler. Det er 13 500 f?rre enn p? samme tid i fjor.
I 3. kvartal 2011 skiftet 42 200 husholdninger kraftleverand?r, en nedgang p? sju prosent i forhold til i fjor. Det var s?rlig i 2. kvartal at aktiviteten var mindre. Med 40 400 leverand?rskifter, mot 51 300 i 2. kvartal i fjor, var nedgangen p? over 20 prosent.
NVEs beregninger viser at det er store prisforskjeller mellom de ulike kraftleverand?rene, og mellom de ulike typene kraftkontrakter.
– Det er penger ? spare p? ? bytte leverand?r eller kontraktsform. Bor du p? ?stlandet og har et ?rlig forbruk p? 20 000 kWh, kunne du spart over 1350 kroner ved ? bytte fra en gjennomsnittlig standard variabel kontrakt til en gjennomsnittlig spotpriskontrakt. Det er ingen overraskelse at spotpriskontrakt viser seg ? v?re billigst, da vi ser det i de fleste beregninger, sier Thor Erik Grammeltvedt, seksjonssjef i NVE.
Til tross for at spotpris normalt er rimeligst, viser anslag fra SSB at 37,9 prosent av husholdningskundene fortsatt befinner seg p? ulike variable kontrakter som ikke er tilknyttet spotprisen.
NVE oppfordrer str?mkundene til ? benytte Konkurransetilsynets kraftprissider til ? sammenlikne tilbud fra de ulike kraftleverand?rene f?r de skifter leverand?r:
– Konkurransetilsynets kraftprissider er myndighetenes offisielle portal for ? sammenlikne priser og vilk?r for kj?p av kraft i din kommune. Ved valg av leverand?r er det klokt ? lytte til Forbrukerombudets r?d om ? velge en kraftleverand?r som tilbyr etterskuddsvis fakturering, p?peker Grammeltvedt.
Kontaktpersoner:
R?dgiver Stian Henriksen, tlf 22 95 92 08
F?rstekonsulent Anton Jayanand Eliston, tlf 22 95 98 81
Kommunikasjonsr?dgiver Arne S?iland, tlf 40 21 01 50
Lenker
http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Pressemeldinger/Farre-byttet-kraftleverandor/
0000

Similar Posts