Natur

Fakta om FNs klimapanel

06-02-2014 11:06 FN-sambandet FNs klimapanel (IPCC) er verkt?yet FN bruker for ? finne kunnskapen om klimaendringene. I samfunnsdebatten trekkes noen ganger klimapanelets virksomhet i tvil. Her er en oversikt over IPCC sitt arbeid og forankring.

FNs klimapanel (IPCC) er verkt?yet FN bruker for ? finne kunnskapen om klimaendringene. I samfunnsdebatten trekkes noen ganger klimapanelets virksomhet i tvil. Her er en oversikt over IPCC sitt arbeid og forankring.
IPCC koordinerer anerkjent forskning:
IPCC sin hovedoppgave er ? g? gjennom og vurdere den mest aktuelle forskningen som er publisert om klimaendringer. Det er alts? ikke IPCC som driver forskningen, de samler og strukturerer den.
Alle stater har mulighet til ? p?virke IPCC:
Deltakelse tilbys til alle land som er medlem av enten FN eller WMO. I dag er 195 land medlem i IPCC. Disse deltar i IPCCs plenumssesjoner, der avgj?relsene om IPCCs arbeid tas, og der rapportene godkjennes. Det er medlemslandene som velger IPCCs byr?, som st?r for den
daglige driften.
Hele fagmilj?et har mulighet til ? p?virke arbeidet med IPCCs rapporter:
1. IPCCs ledelse og sentrale forskere foresl?r hovedtema og kapitler for ny rapport. Denne godkjennes av IPCCs internasjonale r?d, som best?r av klimabyr?krater fra medlemslandene. IPCCs byr? velger s? ut hovedforfatterne, p? bakgrunn av nominasjoner fra medlemslandene. Norges
kandidater nomineres av Milj?direktoratet, p? bakgrunn av forslag fra forskningsmilj?er.
2. Hvert kapittel har to koordinerende hovedforfattere med ansvar for ? samle inn informasjon og skrive selve rapporten.
3. Alle som har f?tt forskningen sin publisert i et vitenskapelig tidsskrift kan sende inn bidrag til rapportens f?rsteutkast. Bidragene m? gjennom en fagfellevurdering for ? kunne bli del av utkastet.
4. De koordinerende hovedforfatterne syr sammen et f?rsteutkast basert p? de innsendte bidragene.
5. F?rsteutkastet legges ut for kommentarer. I praksis kan alle som registrerer seg, og som dokumenterer en viss kjennskap/tilknytning til klimafaget, kommentere. Det kommer inn tusenvis av kommentarer til hvert eneste underkapittel. B?de forskere, lekfolk og klimaskeptikere er blant kommentatorene.
7. B?de kommentarer og IPCCs svar ligger ?pent ute p? www.climatechange2013.org
8. Ut fra kommentarene utarbeides et andreutkast, som g?r gjennom en ny runde med kommentarer, svar og revisjon.
9. Til slutt m? rapporten godkjennes av forfatterne, og IPCCs r?d av medlemsland.
IPCC ble etablert av UNEP og WMO, og bifalt av FNs generalforsamling i 1988.
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.01520

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy