F?r 15,5 millioner kroner til EN?K-tiltak

Energiforbruket i 33 kj?pesentre skal reduseres med til sammen 12,5 GWh n?r Sektor Gruppen investerer 53,2 millioner kroner i EN?K-tiltak. Enova st?tter prosjektet med 15,5 millioner kroner.
Det er planlagt ? gjennomf?re over 150 sm? og store tiltak over tre ?r fordelt p? 33 kj?pesentre, som eies eller forvaltes av Sektor Gruppen. Den ?rlige energibesparelsen tilsvarer 625 husstander.
– Vi har jobbet med EN?K-prosjekter i flere ?r, men dette er f?rste gangen vi har definert et prosjekt med et s? stort omfang blant v?re eksisterende bygg. Kartleggingen av tiltakene er gjort av v?rt driftspersonell p? kj?pesentrene, som dermed har et solid eierskap til hele prosjektet. Til sammen skal 155 tiltak av ulikt omfang gjennomf?res innen de tre neste ?rene, sier teknisk sjef Magne Eriksen i Sektor Gruppen.
Stort potensial
Med en eiendomsportef?lje p? over 1 million kvadratmeter er det betydelige milj?gevinster ? hente p? energieffektive bygg. I dette prosjektet er det i kj?pesentrenes fellesarealer det skal gjennomf?res utbedringer, noe som p? sikt vil medf?re lavere driftskostnader for sentrene.
– Her tas det veldig gode grep. Sektor Gruppen har gjort en omfattende jobb med ? dokumentere tiltak som vil gi betydelige energibesparelser. Skal norsk byggsektor blir mer energieffektiv, er vi avhengige av at slike akt?rer g?r foran og gj?r oppgraderinger av bygningsmassen sin. Her er det et enormt potensial i Norge, sier markedsdirekt?r Audhild Kvam i Enova.
– De nasjonale klimam?lene er viktige, og for at man skal n? disse m? vi ha et st?rre fokus p? eksisterende bygg. Her vil vi i Sektor Gruppen bidra, og ser potensial for ? redusere energiforbruket betraktelig. Det har v?rt en veldig positiv utvikling innenfor eiendomsbransjen, der energieffektive bygg er attraktive b?de for eiere og leietakere. Sektor Gruppen har redusert energiforbruket i eiendomsportef?ljen gjennom en rekke ulike prosjekter de siste 10 ?rene, tilsvarende en ?rlig besparelse p? 29 Gwh, eller 22 millioner kroner. I tillegg har vi forpliktet oss til ? jobbe etter BREEAM Nor og BREEAM In use standarden, sier Eriksen.
For ? utl?se st?tten fra Enova m? Sektor Gruppen dokumentere b?de investeringene som gj?res og effekten av hvert tiltak som gjennomf?res innen utgangen av 2017.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Magne Eriksen, teknisk sjef Sektor Gruppen, mob: 416 78 301
Audhild Kvam, markedsdirekt?r Enova, mob: 951 37 086

Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for ? f? fart p? energiomleggingen i landet v?rt. Eieren v?r er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 70 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en milj?vennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gj?res hovedsaklig gjennom ?konomisk st?tte og r?dgivning.

Authors

Related posts

Top