Vann

F?r millioner for ? gj?re vindturbiner til havs mer attraktivt

24-01-2012 13:18 NCE Instrumentation Prosjektet "Windsense" har satt seg som m?l ? utvikle et nytt og fleksibelt instrumentsystem for vindturbiner. Systemet skal bidra til ? gj?re vindturbiner til havs mer ?konomisk attraktivt. Prosjektet, som har en st?rrelse p? totalt 22 millioner kroner, er en del av samarbeidet ved instrumenteringsklyngen NCEI.

Prosjektet “Windsense” har satt seg som m?l ? utvikle et nytt og fleksibelt instrumentsystem for vindturbiner. Systemet skal bidra til ? gj?re vindturbiner til havs mer ?konomisk attraktivt. Prosjektet, som har en st?rrelse p? totalt 22 millioner kroner, er en del av samarbeidet ved instrumenteringsklyngen NCEI.
“Windsense” skal utvikle et system som skal gj?re vindturbiner mer effektive ved ? redusere antallet ikke planlagte driftsstanser, og dermed oppn? h?yere oppetid p? kraftverket. Systemet gj?r det ogs? mulig ? midlertidig kj?re vindturbinene p? lavere kapasitet i p?vente av n?dvendig vedlikehold, noe som ytterligere vil redusere dyr nedetid.
– Vi h?per at dette prosjekt vil kunne bidra til ? gj?re vindkraft til havs mer konkurransedyktig, og slik v?re med ? legge til rette for en gr?nn norsk ?konomi i fremtiden, sier prosjektleder Oddbj?rn Malmo fra Kongsberg Maritime Lade.
Prosjektet er tildelt totalt 10 millioner kroner fra RENERGI-programmet til Norsk Forskningsr?d.
Fjernoverv?kes fra land
En sentral utfordring er tilpasning av utstyr og metoder for vedlikehold, fra blant annet maritim industri og olje- og gassindustri, til bruk p? havbaserte vindturbiner. Kostnadseffektiv drift av havbaserte turbiner vil kreve ny teknologi som muliggj?r st?rre grad av fjernstyring og fjernoverv?kning av turbinene. Det krever ogs? slitesterke og p?litelige instrumenter for ? overv?ke drift og komponenter i t?ffe milj?er til havs.
– Dette systemet vil prim?rt v?re et instrument for ? overv?ke den tekniske tilstanden til vindturbinen og livssyklusen til komponentene som brukes. Det vil gj?re det mulig ? mer presist prediktere n?r utstyret m? byttes ut. I dag m? man ofte fysisk reise ut med teknisk utstyr for ? gj?re slike vurderinger, sier prosjektleder Oddbj?rn Malmo.
Prosjektet er et samarbeid mellom noen av de sterkeste milj?ene innenfor vindkraft og instrumentering med tyngdepunkt i Tr?ndelag: Kongsberg Maritime Lade, SINTEF Energi, NTNU, Trollhetta , HiST, Statoil, NTE Energi, MARINTEK, og Light Structures. Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology (NOWITECH) og Wind Cluster Mid Norway (WCMN) har ogs? v?rt sentrale i etableringen av prosjektet.
Tr?ndersk ekspertise
Prosjektet er ett av mange prosjekter som har blitt startet i regi av Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI). Instrumenteringsklyngen er samling av ledende h?yteknologibedrifter innen instrumentering og holder til i Trondheim.
– Vi er sv?rt glade for at klyngen igjen leverer et spennende prosjekt med et stort kommersielt potensiale, sier daglig leder ved NCEI Torbj?rn Akersveen.
NCEI er en av tolv klynger i det nasjonale NCE-programmet, og finansieres av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsr?d.
– M?let v?rt er ? v?re en spydspiss innen norsk instrumentering, og sammen med n?ringslivet utvikle l?sninger p? de utfordringene n?ringene selv opplever som relevante, oppsummerer Akersveen.
For mer informasjon,
Thor Richard Isaksen
Kommunikasjonsansvarlig, NCEI
[email protected] / 90 82 37 79
Torbj?rn Akersveen
Daglig leder, NCEI
[email protected] / +47 911 70 381
Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge h?yteknologibedrifter innen instrumentering lokalisert i Trondheim.
Vedlagte filer
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy