Farlig ? brenne drikkekartonger i peisen

Ikke brenn kartonger i jula: En ny sp?rreunders?kelse viser at totalt 7 prosent av alle drikkekartonger bokstavelig talt g?r opp i r?yk. Kartongbrenning i peis er b?de forurensende og helseskadelig advarer eksperter.

En ny sp?rreunders?kelse gjennomf?rt i desember av Ipsos MMI for Gr?nt Punkt viser at totalt 7 prosent av alle drikkekartonger g?r opp i r?yk. Desember er den m?neden flest drikkekartonger havner i peis og ovn. Dette er b?de helsefarlig og sv?rt forurensende, advarer Ivar Bjerke, fagansvarlig ved Norsk Brannvernforening.
? Dersom du brenner noe annet enn ved i din vedovn eller peis kan det generere store mengder giftig r?yk. Foruten drikkekartonger m? du heller ikke brenne husholdningsavfall, gummi, plastikk, maling eller behandlet tre, finerplater, sponplater, farget eller glanset papir, maling eller l?semidler, olje, kull eller trekull, understreker Bjerke.
Kari-Lill Lj?stad, kommunikasjonssjef i Gr?nt Punkt, er overrasket over at det fortsatt er s? mange kartonger som kastes i ovnen.
? For mange ?r siden var det relativt vanlig ? lage kubber av kartonger og avispapir, men det er lenge siden vi har sett slike tips bli formidlet. De gir lite varme, mye aske og ikke minst gj?r at vi ikke f?r brukt ressurser flere ganger i materialgjenvinning. sier Lj?stad.
Fare for pipebrann
Brenning av kartonger har v?rt en utfordring gjennom flere ?r, og det er verken bra for ildstedet, skorsteinen eller milj?et, sier Tom Erik Galambos i Feiermesternes Landsforening.
? Kartonger utvikler h?y varme raskt og kan derfor f?re til altfor h?ye temperaturer i ildstedet og i skorsteinen. Alle drikkekartonger inneholder i tillegg et plastbelegg som omdannes til beksot. Dette fester seg i skorsteinen og kan over tid f?re til pipebrann.
Galambos peker ogs? p? at brenning av kartonger er sv?rt forurensende.
? Flere byer har problemer med for h?yt svevest?v- og partikkelniv? i vinterm?nedene. Brenning av kartonger lager store mengder partikler som er skadelig for lokalmilj?et, opplyser Galambos.
Kari-Lill Lj?stad synes ikke det skal v?re noen grunn til ? brenne kartonger n? som det er s? gode returordninger i hele landet. Hun oppfordrer folk til ? huske p? de gode vanene ogs? i en hektisk f?rjulstid.
? En melkekartong kan f? b?de seks og sju liv n?r den resirkuleres. Dette reduserer utslipp og sparer energi, sier Lj?stad.
(Av Maren Bleskestad, Pressenytt)

R?d om fyring fra Norsk brannvernforening:
Veden m? v?re t?rr, maks 17 prosent fuktighet. Hvis veden har for h?y fuktighet brukes energien til t?rke veden og det dannes mye beksot i skorsteinen. Dette kan medf?re sotbrann (?pipebrann?)
Fyr med tilstrekkelig trekk. For lite trekk gir ufullstendig forbrenning og beksot. For mye trekk gir og d?rlig forbrenning.
Lagres veden ute, b?r den ligge s? lenge i romtemperatur at temperaturen i vedkubbene kommer over null grader.
Ikke bruk for grove vedkubber. En vedkubbe som er delt i 2-4 mindre kubber brenner bedre enn den ene store.
Bruk rentbrennende ildsted. Vedforbruket halveres og utslippene blir redusert med opptil 95 prosent, forutsatt at ildstedet fyres riktig.
Les bruksanvisningen og l?r ? bruke de ulike trekkventilene riktig.
Om drikkekartonger
Nordmenn bruker omlag to millioner drikkekartonger hver dag.
Drikkekartonger er laget av jomfruelig fiber, det vil si at det er f?rste gang disse er i oml?p.
N?r vi kildesorterer reduseres mengden restavfall.
Gjenvinning er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke.

Gr?nt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp. I tillegg drifter Gr?nt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong p? vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.4000

Authors

Related posts

Top